.........hor_line.gif (176 bytes)
.
left_cell4.gif (534 bytes)


WERNİCKE KORSAKOFF HASTALIĞI VE UZUN SÜRELİ AÇLIĞIN DİĞER NÖROLOJİK, SİSTEMİK KOMPLİKASYONLARI*

* Dr. Emel Gökmen’in Uzmanlık Tezi

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

GENEL BİLGİLER

I. NUTRİSYONEL ETİYOLOJİ VE NÖROLOJİK HASTALIKLAR

II. Dünya savaş esirlerindeki nörolojik bulgular

Nutrisyonel sendromlar: Nutrisyonel polinöropati ve Beriberi...Ağrılı ayak sendromu...Hiperalimantasyon nöropatisi...Nutrisyonel optik nöropati...

Pellagra...Kobalamin ve Folat eksikliği...E vitamini eksikliği...A vitamini eksikliği...D vitamini eksikliği...Strachan sendromu

Uzamış tam açlık ve açlık grevi

II. UZUN SÜRELİ AÇLIKTA OLUŞAN METABOLİK DEĞİŞİMLER

Genel metabolik değişimler...Tiamin metabolizması

II. WERNİCKE-KORSAKOFF SENDROMU

Tarihçesi...Epidemiyoloji...Klinik görünüm...Korsakoff sendromu...Etiyoloji...

Patofizyolojisi...Nöropatolojik bulgular...Klinik-anatomik korelasyon...

Görüntüleme (Kranyal BT ve MRG)...Tedavi ve prognoz

OLGULAR VE YÖNTEM

OLGULAR

YÖNTEM

Nörolojik klinik değerlendirme...Nöropsikoloji laboratuvarı değerlendirmesi...

Kranyal MRG değerlendirmesi...Elektrofizyolojik incelemeler...

Nörootolojik incelemeler...Giriş biokimyasal incelemeler ve ilk dokuz hastada yeniden beslenmenin düzenlenmesi...

Kardiyolojik değerlendirme...Nekropsi bulguları...

İstatiksel yöntem...

BULGULAR

GRUP I: BAYRAMPAŞA CEZAEVİ SÜRESİZ AÇLIK GREVİ VE ÖLÜM ORUCU KATILIMCILARININ DEĞERLENDİRMESİ

Grup IA değerlendirmesi...Açlık grevinin sonlandırılışı ve klinik seyir...

Grup IB değerlendirmesi...Grup IA ve IB’nin prognoz değerlendirmesi...

Açlık sürecinde gerçekleşen vücut ağırlığı kaybının değerlendirmesi...

Grup IA için açlık sürecinde kaybedilen ağırlığın klinik tablolar üzerine etkisinin değerlendirmesi...Bayrampaşa Cezaevi morbidite ve mortalite değerlendirmesi...Bayrampaşa Cezaevi ve tüm Ekip I’in cinsiyet açısından değerlendirmesi...

GRUP II: HASTANEMİZDE HOSPİTALİZE EDİLEN 18 SAG ve ÖO KATILIMCISININ KLİNİK VE LABORATUVAR DEĞERLENDİRMESİ

Klinik değerlendirme...İlk muayene bulguları...Klinik seyir...

Korsakoff sendromu...Prognoz değerlendirmesi...Nöropsikoloji laboratuvarı bulguları...Kranyal MRG bulguları...Elektrofizyolojik bulgular...

Beslenme ve metabolizma...Kardiyolojik değerlendirme bulguları...

Nekropsi bulguları...

TARTIŞMA

SONUÇ

ÖZET

KAYNAKLAR

EK

Ana Sayfa

.

Sayfa Başı

Başa Dön

. . . .