..........hor_line.gif (176 bytes)

.

WEB Koordinatörü


arrow.gif (103 bytes) Konuyla ilgili tez çalışması
Uzun Süreli Açlıkların Adli Tıptaki Yeri vepdficon.gif (130 bytes) Önemi
Dr. Nevin Küçükçallı

MS word format word_icon1.jpg (2429 bytes)

arrow.gif (103 bytes) Konuyla ilgili tez çalışması
Wernicke Korsakoff Hastalığı ve Uzun Süreli Açlığın Diğer Nörolojik, Sistemik Komplikasyonları

arrow.gif (103 bytes) Konuyla ilgili tez çalışması
Tıbbi Girişimi Reddeden Hastanın Karar Verme Yeterliliğinin Değerlendirilmesipdficon.gif (130 bytes)

Açlığın Adli Tıp Yönünden Değerlendirilmesi

Türk Tabipleri Birliği Açlık Grevi Yapanlar İçin Sağlık Durumu Değerlendirme Formu


KONUYLA İLGİLİ ÇEVİRİ METİNLER

Açlık Grevleri ve Mahkumlarla İlgili Diğer İnsan Hakları
Konuları

(İngiliz Tabipler Birliği'nin (BMA) "Medicine Betrayed 1992/İhanete Uğrayan Tıp-Doktorların İnsan Hakları İhlallerine Karışması" adıyla Cep Kitapları AŞ tarafından Türkçe yayınlanan kitabından alınmıştır.


Tutukluluk Halindeki Açlık Grevlerinin Tıbbi ve Etik Yönleri ve İşkence Meselesi
Hernan Reyes

.
. ..  

Prof. Dr. Nusret Fişek'in Açlık Grevleri hakkındaki 1989 tarihinde yayınlanmış yazısı

. .

Dr. Mehmet Tunca'nın "Uzun Süreli Açlıklarda Karşılaşılan Sorunlar ve Tedavileri" başlıklı yazısı (STED Cilt 5, Sayı 8, Ağustos 1996)

Dr. Ata Soyer'in "Açlık Grevleri/Ölüm Oruçları, TTB ve Son Tartışmalar" başlıklı yazısı (Toplum ve Hekim Sayı 6, Kasım - Aralık 2000)

. .  


TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Metin Bakkalcı'nın Açlık Grevleri ve TTB Tutumuna dair basında yeralan söyleşisi

TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şükrü Hatun'un basında yeralan "Ölüm Orucu ve Hekimlik" yazısı

Dr. Arın Namal'ın "Etik mi Etiketçilik mi?" başlıklı yazısı

Prof. Dr. Hasan Yazıcı'nın "Hasta Rızası Esastır" başlıklı yazısı
.

Ana Sayfa

. Güncelleme:  18 Nisan 2001