.........hor_line.gif (176 bytes)
.

 
Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesi

Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesi

Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi Tasarısı: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği

Tıbbi Deontoloji Tüzüğü

Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Ana Sayfa

.

Sayfa Başı

Başa Dön

. . . .