.........hor_line.gif (176 bytes)
.
left_cell4.gif (534 bytes)

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
AÇLIK GREVİ YAPANLAR İÇİN

SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRME FORMU

ADI SOYADI:

CİNSİYET:

YAŞ:

KALDIĞI CEZAEVİ/BÖLÜM:

AÇLIK GREVİ GRUP OLARAK MI, TEK OLARAK MI YAPILIYOR?:

 

DAHA ÖNCE AÇLIK GREVİ YAPMIŞ MI? SÜRESİ?:

 

Boy :

Açlık grevi/ölüm orucu öncesi ağırlığı: Varsa ölçüm tarihi:

Açlık grevi/ölüm orucu öncesi BMI (Vücut Kitle İndeksi=Kilo/Boyun karesi):

 

TIBBİ ÖYKÜ:

 

VAR

(Ayrıntıyı belirtiniz)

YOK

Kalp hastalığı

 

 

Böbrek hastalığı

 

 

DM

 

 

Epilepsi

 

 

Gastrointestinal sistem hastalığı / kanama

 

 

Gebelik

 

 

Geçirilmiş kaza ve ameliyat

 

 

 

Alışkanlıklar

Sigara                          :

Diğer : (İlaç, alkol vb):

Soy geçmiş:

 

 

FİZİK / NÖROLOJİK MUAYENE:

Boy :

                                                                       TARİH

 

 

 

 

 

Kilo

 

 

 

 

BMI

 

 

 

 

TA

 

 

 

 

Nabız

 

 

 

 

Solunum

 

 

 

 

Ateş

 

 

 

 

Genel durum

 

 

 

 

 

 

Turgor-tonus

 

 

 

 

 

 

 

Baş/ boyun

 

 

 

 

Akciğerler

 

 

 

 

 

 

KVS

 

 

 

 

 

 

GIS

 

 

 

 

 

 

 

ÜGS

 

 

 

 

 

Lokomotor sistem

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 


TARİH

 

 

 

 

 

 

Bilinç durumu

 

 

 

 

 

 

 

Kooperasyon

 

 

 

 

 

 

 

Oryantasyon

 

 

 

 

 

 

 

Bellek kusuru

 

 

 

 

 

 

 

Konuşma bozukluğu

 

 

 

 

 

 

Ense sertliği /meningeal irritasyon

 

 

 

 

 

 

Görme

Sağ

Sol

 

 

 

 

 

 

Fundus

Sağ

Sol

 

 

 

 

 

 

Bakış paralizisi

 

 

 

 

 

Bulanık görme

 

 

 

 

 

 

Gece körlüğü

 

 

 

 

 

 

Diplopi

 

 

 

 

 

 

Nistagmus

 

 

 

 

 

 

Fasiyal simetri

 

 

 

 

 

Yutma güçlüğü

 

 

 

 

 

Sese duyarlılık

 

 

 

 

 

Weber/Rinne

 

 

 

 

 

Kulakta uğultu/çınlama

 

 

 

 

 

İşitme azlığı

 

 

 

 

 

 

Uyanıklık kusuru

 

 

 

 

 

 

Kas zaafı

 

 

 

 

 

 

Kas atrofisi

 

 

 

 

 

 

İstemsiz hareket

 

 

 

 

 

Yüzeyel derinduyu

 

 

 

 

 

DTR

Sağ

Sol

 

 

 

 

 

Taban derisi refleksi

 

 

 

 

 

Denge, koordinasyon

 

 

 

 

 

 

Gövde ataksisi

 

 

 

 

 

 

Romberg belirtisi

 

 

 

 

 

Sfinkter kusuru

 

 

 

 

 

 

Ortastatik hipotansiyon

 

 

 

 

 

Karın ağrısı

 

 

 

 

 

 

Bulantı kusma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruhsal muayene (duygu durum,algı bozukluğu, düşünce durumu)

 

 

 

 

 

Aldığı çıkardığı

 

 

 

 

 

Sıvı

 

 

 

 

 

Şeker

 

 

 

 

 

Tuz

 

 

 

 

 

Vitamin

 

 

 

 

 

Çıkardığı idrar

 

 

 

 

 

Defekasyon

 

 

 

 

 

Kusma

 

 

 

 

 

 

 

ÖNERİ VE DÜŞÜNCELER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa

.

Sayfa Başı

Başa Dön

. . . .