Sayfa yükleniyor...

Dr.

ŞEYHMUS GÖKALP

Şeyhmus GÖKALP 1977 yılında Mardin’in ilçesi olan Nusaybin’de, çatışma ve yoksulluğun adeta kader olduğu bir coğrafyada dünyaya gelir.

Henüz 3-4 yaşlarındayken, 12 Eylül Askeri Darbesinden kısa bir süre sonra babası işçi olarak Beyrut’a gider, iç savaşın ve çatışmaların içinde mahsur kalan babasından uzun süre haber alamazlar. Şeyhmus Nusaybin’de olumsuzluklar içinde ilkokulu bitirir. Ortaokul eğitimini yine kısıtlı imkânlarla gittiği Nusaybin Yatılı Bölge Okulunda tamamlar.
1980’lerin sonunda daha çocuk yaştayken ekonomik nedenlerle mevsimlik işçi olan ailesiyle birlikte Kocaeli, Manisa ve ardından İzmir’e giderek fındık bahçelerinde, pamuk tarlalarında çalışır, simit satar. İşçilerin, yoksulların ezilmişliğini görmekle kalmaz kendisi de tadar.
Lise öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşir.
2002 yılında 24 yaşında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra genç bir hekim olarak Diyarbakır’a yerleşir.

devamı

BROŞÜR

DR. ŞEYHMUS GÖKALP'E ADALET!

Dr. Şeyhmus GÖKALP’in yaşam öyküsü; yolu sadece kendisi için yürümemeye söz vermişliğin, halkın sorunlarından uzaklaşmamanın, hak ihlaline uğrayan kim olursa olsun yanında olmanın, barış ve demokrasi savunuculuğunun, savaş karşıtlığının, hekimlik değerlerine sahip çıkmanın, sabrın ve belki de hepsinin toplamı olan hekimliğinin öyküsüdür.

Şeyhmus Gökalp; işyeri hekimi, 2014-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, halen Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi; hekimlerin mesleki standartlara, etik değerlere uygun çalışma koşulları, sağlık hakkı, insan hakları için çalışan 18 yıllık bir hekim.
20.11.2020 günü evinden gözaltına alınıp 23.11.2020 günü tutuklanmış; hakkında yasadışı silahlı örgüt üyesi olma suçlaması ile hakkında dava açılmış, 10 Şubat 2021 günü yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti.
Savcılığın suçlaması; 2016 yılında yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verilecek cezadan kurtulmak isteyen itirafçı bir tanığın 2019 yılında verdiği ifade ile 2016 ve 2017 yıllarında Diyarbakır’da yasal bir biçimde toplanan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) genel kuruluna delege olarak katıldığı iddiasına dayandırılmıştır.
25 Haziran 2021 günü yapılan ikinci duruşmada itirafçı tanık SEGBİS aracılığı ile mahkemede dinlenmiştir. Dr. Şeyhmus Gökalp’in örgüt üyesi olduğu ya da herhangi bir yasadışı faaliyette bulunduğuna tanık olmadığını, ifadesinin tutanağa yanlış yazıldığını söylemiştir. İtirafçı tanık ile Dr. Gökalp’in aynı sağlık kuruluşunda birlikte hiç çalışmadığına; hatta Dr. Şeyhmus Gökalp’in Hastanede hiç çalışmadığına ilişkin resmi belgeler de gelmiştir. İkinci duruşmada Şeyhmus Gökalp’in DTK’nin delegesi olmadığı, delege olarak genel kurullara katılmadığına ilişkin belgelerin bulunduğu bir başka savcılık soruşturma dosyası getirtilmiş ve Mahkeme dosyasının içine girmiştir.

devamı

HABERLER

İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Beraat Etti

İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Beraat Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, asılsız ve delilsiz suçlamalarla yargılandığı ve 23 Kasım 2020’de tutuklanıp 10 Şubat 2021’de tahliye edildiği davanın karar duruşmasında beraat etti.

Duruşmayı TTB Merkez Konseyi, TTB Yüksek Onur Kurulu ve TTB Etik Kurulu’nun mevcut ve ...

TTB, Karar Duruşması Öncesi Diyarbakır’dan Çağrı Yaptı: Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz!

TTB, Karar Duruşması Öncesi Diyarbakır’dan Çağrı Yaptı: Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz!

TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adalet!

TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adalet!

DTB ve AHDK’den Cumhurbaşkanına ve Bakanlara Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp’e Yönelik Suçlamalar Hemen Düşürülmelidir!

DTB ve AHDK’den Cumhurbaşkanına ve Bakanlara Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp’e Yönelik Suçlamalar Hemen Düşürülmelidir!

TTB’den Adalet Bakanlığı’na Dr. Şeyhmus Gökalp Davası İçin Yazı: Adil Yargılanma Hakkının İhlali Sonlandırılsın

TTB’den Adalet Bakanlığı’na Dr. Şeyhmus Gökalp Davası İçin Yazı: Adil Yargılanma Hakkının İhlali Sonlandırılsın

Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz

Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz

TTB ve Diyarbakır Tabip Odası’ndan “Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adil Yargılama” Çağrısı

TTB ve Diyarbakır Tabip Odası’ndan “Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adil Yargılama” Çağrısı

İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Tahliye Edildi

İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Tahliye Edildi

Dr. Şeyhmus Gökalp Davasına Diyarbakır’dan Çağrı: “Eminiz, Yarın Sevgili Meslektaşımızı Alacağız”

Dr. Şeyhmus Gökalp Davasına Diyarbakır’dan Çağrı: “Eminiz, Yarın Sevgili Meslektaşımızı Alacağız”

Dr. Aysel Ülker’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

Dr. Aysel Ülker’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

Herkes için Adalet, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’e Özgürlük!

Herkes için Adalet, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’e Özgürlük!

Dünya Hekimleri TTB ve Dr. Şeyhmus Gökalp ile Dayanışma İçerisinde

Dünya Hekimleri TTB ve Dr. Şeyhmus Gökalp ile Dayanışma İçerisinde

“TTB, Hekimlik, Adil Yargılanma Hakkı” Paneli: Dr. Şeyhmus Gökalp’i Savunmak, İyi Hekimliği ve Adaleti Savunmaktır

“TTB, Hekimlik, Adil Yargılanma Hakkı” Paneli: Dr. Şeyhmus Gökalp’i Savunmak, İyi Hekimliği ve Adaleti Savunmaktır

Meslek etik ilkelerini ve iyi hekimlik değerlerini ödünsüz savunan meslektaşımız ve çalışma arkadaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp’in suçsuz olduğunu biliyor ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı alınması umudumuzu koruduğumuzu ve yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.

TTB