Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 “Pandemi-İnfodemi: Kararsızlıklar, Karşıtlıklar ve Zarar Gören, Kaybedilen Yaşamlar” Paneli Yapıldı 31.08.2022
2 TTB, TTB UDEK, HASUDER, KLİMİK ve TTD’den COVID-19 Pandemisi İçin Ortak Uyarı: Kamu Yönetimini Sorumluluğa Davet Ediyor, Yurttaşlarımızı Tedbirli Olmaya Çağırıyoruz 26.07.2022
3 Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu: Herkes İçin Uzun Bir Ömür ve Sağlık... Aşı Yaşatır! 29.04.2022
4 Çocukların Aşılanmalarına Dair Mevzuat Bilgi Notu 28.10.2021
5 “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu” Kitabının İkinci Baskısı Yayımlandı 09.08.2021
6 Türkiye’de Grip Aşılamasında Durum ve Türk Tabipleri Birliği’nin Önerileri 27.07.2021
7 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Aşı Bilgilendirme ve Onam Formları, Endişeleri Giderecek Biçimde Düzenlenmelidir 30.06.2021
8 COVID-19 Aşısı ve Bağışıklama Raporu Yayımlandı 10.06.2021
9 “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu ve Öneriler” Panelinde “Bağışıklama İçin Savunuculuk Platformu” Çağrısı 01.06.2021
10 Aşı Candır, Aşı Yaşatır! Yeni Koronavirüs Hastalığı Aşı ile Önlenebilir Bir Hastalıktır! 30.04.2021
11 Aşı Yok Randevu Yok, Algı Yönetimi Var 20.04.2021
12 TTB-UDEK Aşı Takip Grubu Olarak Güncel Bilgileri Paylaşmaya Devam Ediyoruz. Metin Yazarları Sayın Prof. Dr. Murat Akova ve Dr. Leyla İpek Rudvan Al’a Teşekkür Ederiz 22.02.2021
13 SARS-CoV-2 Varyantlarına İlişkin Moleküler Sürveyans Epidemiyolojik Ölçütlere Göre Yapılmalı ve Bulgular Şeffaf Bir Şekilde Paylaşılmalıdır 08.02.2021
14 Sağlık Bakanlığı’na Açık Mektup: Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Acilen Tamamlanmalıdır 28.01.2021
15 TTB Aşılama ile İlgili Mevcut Bilgileri Bakanlıktan Talep Etti 25.01.2021
16 Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir 15.01.2021
17 TTB’den Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu’nun Yeniden Açılması Çağrısı 06.01.2021
18 Dünya Tabipler Birliği COVID-19 Aşılarının Adil Dağıtımı Çağrısında Bulundu 11.11.2020
19 Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi 22.10.2020
20 Toplum ve Hekim ’Aşı Karşıtlığı’ Sayısı 11.05.2020
21 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
22 Aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü 12.11.2018
23 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
24 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
25 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 28.03.2018
26 Zorunlu Aşı, “Çocuğun Üstün Yararı”, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 28.03.2018
27 Aşılama Konusunda Basın Açıklaması/ Kamuoyunu Bilgilendirme 28.03.2018
28 Kızamık Hala Kontrol Altında mı? 28.03.2018
29 Kontrollü Vaka Artışı mı, Salgın mı? 28.03.2018
30 21. Yüzyılda Ülkemizde ’Kızamık Ağıdı’ Devam Ediyor 28.03.2018
31 Kızamık salgınıyla baş etmek için kamusal bir sağlık sistemi gerekir 28.03.2018
32 Kızamık vakaları üzerine değerlendirme 28.03.2018