Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 TTB-UDEK Aşı Takip Grubu Olarak Güncel Bilgileri Paylaşmaya Devam Ediyoruz. Metin Yazarları Sayın Prof. Dr. Murat Akova ve Dr. Leyla İpek Rudvan Al’a Teşekkür Ederiz 22.02.2021
2 SARS-CoV-2 Varyantlarına İlişkin Moleküler Sürveyans Epidemiyolojik Ölçütlere Göre Yapılmalı ve Bulgular Şeffaf Bir Şekilde Paylaşılmalıdır 08.02.2021
3 Sağlık Bakanlığı’na Açık Mektup: Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Acilen Tamamlanmalıdır 28.01.2021
4 TTB Aşılama ile İlgili Mevcut Bilgileri Bakanlıktan Talep Etti 25.01.2021
5 Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir 15.01.2021
6 TTB’den Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu’nun Yeniden Açılması Çağrısı 06.01.2021
7 Dünya Tabipler Birliği COVID-19 Aşılarının Adil Dağıtımı Çağrısında Bulundu 11.11.2020
8 Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi 22.10.2020
9 Toplum ve Hekim ’Aşı Karşıtlığı’ Sayısı 11.05.2020
10 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
11 Aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü 12.11.2018
12 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
13 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
14 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 28.03.2018
15 Zorunlu Aşı, “Çocuğun Üstün Yararı”, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 28.03.2018
16 Aşılama Konusunda Basın Açıklaması/ Kamuoyunu Bilgilendirme 28.03.2018
17 Kızamık Hala Kontrol Altında mı? 28.03.2018
18 Kontrollü Vaka Artışı mı, Salgın mı? 28.03.2018
19 21. Yüzyılda Ülkemizde ’Kızamık Ağıdı’ Devam Ediyor 28.03.2018
20 Kızamık salgınıyla baş etmek için kamusal bir sağlık sistemi gerekir 28.03.2018
21 Kızamık vakaları üzerine değerlendirme 28.03.2018