Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir 15.01.2021
2 TTB’den Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu’nun Yeniden Açılması Çağrısı 06.01.2021
3 Dünya Tabipler Birliği COVID-19 Aşılarının Adil Dağıtımı Çağrısında Bulundu 11.11.2020
4 Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi 22.10.2020
5 Toplum ve Hekim ’Aşı Karşıtlığı’ Sayısı 11.05.2020
6 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
7 Aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü 12.11.2018
8 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
9 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
10 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 28.03.2018
11 Zorunlu Aşı, “Çocuğun Üstün Yararı”, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 28.03.2018
12 Aşılama Konusunda Basın Açıklaması/ Kamuoyunu Bilgilendirme 28.03.2018
13 Kızamık Hala Kontrol Altında mı? 28.03.2018
14 Kontrollü Vaka Artışı mı, Salgın mı? 28.03.2018
15 21. Yüzyılda Ülkemizde ’Kızamık Ağıdı’ Devam Ediyor 28.03.2018
16 Kızamık salgınıyla baş etmek için kamusal bir sağlık sistemi gerekir 28.03.2018
17 Kızamık vakaları üzerine değerlendirme 28.03.2018