Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu” Kitabının İkinci Baskısı Yayımlandı 09.08.2021
2 Türkiye’de Grip Aşılamasında Durum ve Türk Tabipleri Birliği’nin Önerileri 27.07.2021
3 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Aşı Bilgilendirme ve Onam Formları, Endişeleri Giderecek Biçimde Düzenlenmelidir 30.06.2021
4 COVID-19 Aşısı ve Bağışıklama Raporu Yayımlandı 10.06.2021
5 “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu ve Öneriler” Panelinde “Bağışıklama İçin Savunuculuk Platformu” Çağrısı 01.06.2021
6 Aşı Candır, Aşı Yaşatır! Yeni Koronavirüs Hastalığı Aşı ile Önlenebilir Bir Hastalıktır! 30.04.2021
7 Aşı Yok Randevu Yok, Algı Yönetimi Var 20.04.2021
8 TTB-UDEK Aşı Takip Grubu Olarak Güncel Bilgileri Paylaşmaya Devam Ediyoruz. Metin Yazarları Sayın Prof. Dr. Murat Akova ve Dr. Leyla İpek Rudvan Al’a Teşekkür Ederiz 22.02.2021
9 SARS-CoV-2 Varyantlarına İlişkin Moleküler Sürveyans Epidemiyolojik Ölçütlere Göre Yapılmalı ve Bulgular Şeffaf Bir Şekilde Paylaşılmalıdır 08.02.2021
10 Sağlık Bakanlığı’na Açık Mektup: Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Acilen Tamamlanmalıdır 28.01.2021
11 TTB Aşılama ile İlgili Mevcut Bilgileri Bakanlıktan Talep Etti 25.01.2021
12 Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir 15.01.2021
13 TTB’den Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu’nun Yeniden Açılması Çağrısı 06.01.2021
14 Dünya Tabipler Birliği COVID-19 Aşılarının Adil Dağıtımı Çağrısında Bulundu 11.11.2020
15 Türk Tabipleri Birliği İnfluenza Aşısı Değerlendirmesi 22.10.2020
16 Toplum ve Hekim ’Aşı Karşıtlığı’ Sayısı 11.05.2020
17 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
18 Aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü 12.11.2018
19 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
20 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
21 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 28.03.2018
22 Zorunlu Aşı, “Çocuğun Üstün Yararı”, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 28.03.2018
23 Aşılama Konusunda Basın Açıklaması/ Kamuoyunu Bilgilendirme 28.03.2018
24 Kızamık Hala Kontrol Altında mı? 28.03.2018
25 Kontrollü Vaka Artışı mı, Salgın mı? 28.03.2018
26 21. Yüzyılda Ülkemizde ’Kızamık Ağıdı’ Devam Ediyor 28.03.2018
27 Kızamık salgınıyla baş etmek için kamusal bir sağlık sistemi gerekir 28.03.2018
28 Kızamık vakaları üzerine değerlendirme 28.03.2018