Toplum ve Hekim ’Aşı Karşıtlığı’ Sayısı

HAKEM KURULU’NDAN
AŞI KARŞITLIĞI
ANTI-VACCINATION
Melike YAVUZ
BAĞIŞIKLAMAYI KİM TEHDİT EDİYOR: AŞI KARŞITLARI? AŞI PİYASASI?
WHO IS THREATENING IMMUNITY? ANTI-VACCINE MOVEMENT? VACCINE MARKET?
Şafak TANER
AŞI KARŞITLIĞI
VACCINE REFUSAL
Ahmet Alp AKER
AŞI KARŞITLIĞININ TARİHÇESİ
HISTORY OF ANTI-VACCINATION
Melike YAVUZ
SIK RASTLANAN AŞI KARŞITI İDDİALARA YANITLAR
RESPONSES TO COMMON ANTI-VACCINE CLAIMS
Işıl ARICAN
EBEVEYNLERİN AŞI KARARI
REASONS OF PARENTS FOR VACCINE REFUSAL
Hatice İKİIŞIK
OTİZM VE AŞILAR ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?
IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN VACCINES AND AUTISM
Işık KARAKAYA
AŞI KARŞITLIĞININ TOPLUMSAL SONUÇLARI
THE SOCIAL CONSEQUENCES OF UNVACCINATION
Alpay AZAP
AŞILANMAMA, AŞILATMAMA VE TÜRKİYE’DE “AŞI REDDİ” TARTIŞMASINA KISA BİR KATKI
A SHORT CONTRIBUTION TO THE DISCUSSION ON UNVACCINATED, DON’T VACCINATED AND “VACCINE REFUSAL” IN TURKEY
Muzaffer ESKİOCAK
KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE BÜTÇE TEMELLİ DÖNÜŞÜM VE PERSONEL ÖDEMELERİ
BUDGET-BASED TRANSFORMATİON IN PUBLIC HEALTHCARE SERVICES AND PAYMENTS TO STAFF
Kubilay YALÇINKAYA
VICENTE NAVARRO İLE SÖYLEŞİ
INTERVIEW WITH VICENTE NAVARRO
Feride AKSU TANIK, Özlem ÖZKAN