Sağlık Bakanlığı’na Açık Mektup: Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Acilen Tamamlanmalıdır

Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizin öncelikli ve en önemli gündemlerinden birisi COVID-19 pandemisidir. Salgını kontrol altına alabilmek ve toplumun en az zarar ve en az can kaybı ile bu süreci atlatabilmesi için; hekimler ve tüm sağlık çalışanları olarak fedakârca emek harcamaya devam etmekteyiz. Tüm çabalarımıza rağmen pandemi nedeniyle on binlerce yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre dahi halen haftada yaklaşık 1000 yurttaşımızı COVID-19 nedeniyle kaybetmeye devam etmekteyiz.

Bilindiği gibi dünyada ve ülkemizde COVID-19 hastalığında mesleki maruziyet açısından sağlık çalışanları en riskli grubu oluşturmaktadır. Toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanları pandemiden 10-14 kat daha fazla etkilenmektedir. Bu durumun bir yansıması olarak pandemi sürecinde, 28 Ocak 2021 itibari ile en az 359 sağlık çalışanı daha da yoğun emek gerektiren sağlık hizmeti sunarken COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

COVID-19 pandemisi ile mücadelede en önemli ve yaşamsal araç aşıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en riskli grupların başında gelen sağlık çalışanlarına, ilk ve öncelikli olarak aşı uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde gecikmeli olarak başlanan aşılama uygulamalarıyla birlikte sağlık çalışanlarının çok büyük kısmı, kısa sürede büyük bir uyum içinde ilk doz aşılarını olmuşlardır. Ancak aşılamaya ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması, sürecin belirsiz olması, zaman darlığı, sisteme dair bir takım eksiklik ve aksaklıklara bağlı olarak yaklaşık %10-15 oranında sağlık çalışanın ilk etapta aşılanamadığı görülmektedir. Emekli ve fiilen çalışmayan hekimler aşılanamayan gruplar içindeyken daha sonra aşılanacak gruplar arasına dahil edilmiş ancak tüm tıp öğrencileri, sağlık öğrencileri ve pandemi döneminde fiilen çalışmayan sağlık çalışanları kapsama alınmamıştır.

Aşılanamayan sağlık çalışanları daha sonra başvuru yaptıklarında “Belirlenen süre içerisinde adınıza tanımlanan aşınızı yaptırmadığınız için öncelik durumunuz sonraki aşamada yeniden değerlendirilecektir” şeklinde bir uyarı ile karşılaşmaktadırlar. Oysaki bu sağlık çalışanlarının çok büyük kısmı aşı olmak için başvuru yapmış, ancak sistemdeki sorunlar nedeniyle aşılanamamıştır. Bu durumun en kısa sürede düzeltilerek pandemiyle mücadelenin olmazsa olmazı sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli, talep eden tüm sağlık çalışanları bekletilmeden aşılanmalıdır.

Konu ile ilgili gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi