Dünyada ve Türkiye’de BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLERİNİN MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİ VE TTB GENEL PRATİSYENLİK ENSTİTÜSÜ