TTB – GPE KURS YÖNERGESİ

GENEL KURALLAR:

 • Kursun bütününe hakim olabilmek ve kurs yapabilecek ekip sayısını arttırabilmek için mümkünse iki kurs ara ile eğiticilerin konuları değiştirilecek.
 • Tam zamanlı katılım olacak. (%100)
 • Kursa katılacağını belirtip son anda katılamayan eğiticiler, bu davranışı üç kez tekrarlarsa eğitici ekipten çıkartılacak.
 • Kurs katılımcılarını TTB/GPE Bölge Koordinatörler Kurulu belirleyecek, bölge koordinatörleri sekreteryasını belirleyecek. Listelere yedek isim de yazılacak.
 • Eğiticilerin yol, konaklama, eğitim materyali hazırlama vs. giderleri belgelemek koşuluyla Enstitü tarafından karşılanacak.
 • Kurs katılımcılarının konaklama ( il dışından gelenler için), öğle yemeği ve cafee-break’leri TTB/GPE tarafından karşılanacak.
 • Kursun yapılacağı tabip odasının desteği sağlanacak. Sağlanamaz ise kurs başka bir ilde yapılacak.
 • Bölgede PHD şubesi varsa desteği sağlanacak.
 • Kurs katılımcı sayısı 14-16 arasında sınırlandırılacak.
 • Her kursa toplam en fazla 6 eğitici katılacak. Eğiticilerin 4’ü usta, 2’si yardımcı eğitici olacaktır. En az 3 usta, 2 yardımcı eğitici kursa tam zamanlı katılacaktır.
 • Her modülün kurs modeli olacaktır.
 • Oturumlarda katılımlı eğitim yöntemleri kullanılacaktır. Zorunlu sınıf dersi yapılacaksa G.İ..A ile desteklenmiş soru cevapla işlenmelidir. (Yeşil Kitap İ.A.E. Yöntemleri )
 • Yaka kartı, isimlikler, tepegöz, slayt makinesi, 2 adet yazı tahtası, FC. Kağıdı, renkli / beyaz A4 kağıtları, data projektör, hesap makinesi, not defteri, tükenmez kalem, makas, vs. yerel tabip odaları tarafından karşılanacak.
 • Yerel tabip odası isterse sosyal organizasyonlar yapabilir.
 • Eğiticiler eğitim materyallerini elektrik kesintisi ve teknik arızaları dikkate alarak hazırlayacak.
 • Modüllerin her beceri için mutlaka eğitim ve değerlendirme rehberleri olacak.
 • Kursun tüm oturumlarının amaç öğrenim hedefleri kurallara uygun hazırlanacak. (Program geliştirme rehberi sayfa 89 )

KURS ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER;

 • Eğiticiler kurs yapılacak salonda bir gün önce toplanacaklar.
 • Kurs öncesi modül sorumlusunun koordinatörlüğünde konular paylaşılacak ve eğiticiler sunum hazırlıklarını (FC, asetat, ders notu, sunum planı ) kursa gelmeden yapacaklar. Her oturum için sunum planı, eğitici ders notları hazırlanacak. Oturumlar bir gün önce usta eğiticilerle birlikte planlanacak.
 • Kaynak kitap, ders notu, vs. kursun yapılacağı tabip odasına önceden yollanacak.
 • Kredilendirme başvurusu yapılacak. Kurs süresiyle uyumlu olması sağlanacak.
 • Kursun amaç / öğrenim hedefleri, bireysel ve grup performans çizelgeleri kurs programı, aktivite şeması hazırlanacak.
 • Katılımcılara kurs özeti, katılımın tam zamanlı olduğu ve kursun yapılacağı yerdeki sosyal olanaklar 15 gün önceden yazı ile bildirilecek.
 • Eğiticiler ve katılımcıların izin ve görevlendirme yazıları 15 gün önceden yazılacak.

GEREKSİNİMLER;

 1. İsimlikler
 2. Tepegöz
 3. Flipchart tahtası ve kağıtları ve kalemleri (20 kalem)
 4. Asetat (bir kutu) ve 20 kalem
 5. Boş kağıt A4 (bir top)
 6. Barkovizyon
 7. Her katılımcıya bir dosya-isimliğinin olduğu masanın üstüne konulacak.
 • Kalem
 • Boş kağıtlar
 • Spiral defter
 • Haftanın programı
 • Kaynaklar listesi
 • Amaç öğrenim hedefleri
 • Kredilendirme formu
 1. Eğitim salonu U düzeninde, tüm katılımcıların görsel işitsel araçları rahatlıkla görebilmelerini sağlayacak şekilde hazırlanacak.
 2. Kursun amacı ve öğrenim hedefleri flipchartı asılacak
 3. Kursun genel programı flipchartı asılacak
 4. Birinci günün programı flipchartı asılacak
 5. Katılımcıların sayısı kadar KÖSF
 6. Performans matriksi flipchartı hazır olacak

EĞİTİMİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA YAPILACAKLAR

 • Eğitici Tarafından Hazırlanması ve Yapılması Gerekenler
 1. Eğiticilerin isimliklerini takması
 2. Tüm katılımcıların isimliklerini takmalarının sağlanması
 3. Sınıfın U düzeninde olması ve tüm katılımcıların görsel işitsel araçları rahatlıkla görebilmelerinin sağlanmasına dikkat edilmesi.
 4. Oturumlarda mümkün olduğu kadar iki eğitmen bulunması.
 5. Konuların sunum planına uygun olarak işlenmesi.
 6. Her bir sunumun sonunda katılımcıların sunumu yazılı olarak değerlendirmelerinin sağlanması.
 7. Her bir sunumun sonunda katılımcılara okuma (sunum) materyali’nin dağıtılması
 8. Her eğitim öncesinde doğru – yanlış testi şeklinde bir Kurs Öncesi Değerlendirme (KÖSF) yapılması, grup performans matriksinin tartışılması.
 9. Her eğitimin ortasında çoktan seçmeli test şeklinde Kurs Ortası Değerlendirme (KOSF) yapılması, grup performans matriksinin tartışılması ve kağıtların toplanarak bireysel performans notu olarak bildirilmesi.
 10. Eğitimin son günü katılımcıların performansının değerlendirilmesine ayrılması, bilgiye ve/veya beceriye dayalı değerlendirme rehberleri kullanılarak ders sonu değerlendirme yapılması ve performans notu olarak bildirilmesi
 11. Her gün sabah günün programının sunulması.
 12. Her günün bitiminde sözlü olarak günün değerlendirmesinin yapılması.
 13. Eğitim akışının günün değerlendirmesi ve/veya oturum değerlendirmesinde verilen geri bildirimlere göre (eğitici tarafından gerekliliği ve olabilirliği değerlendirilerek) yeniden düzenlenmesine özen gösterilmesi.
 14. Her eğitim bitiminde, son günün sonunda katılımcıların günü sözlü olarak değerlendirmesi.
 15. Her eğitim bitiminde, son günün sonunda katılımcıların eğitimi yazılı olarak değerlendirmesi.
 16. Her günün sonunda eğiticilerin günü kendi aralarında değerlendirmesi.
 17. Tüm eğiticilerin katılımı ile her gün akşam üstü ertesi günün programının yapılması.
 18. Her oturumun sonunda eğiticilerin oturumu kendi aralarında değerlendirmesi.

EĞİTİM SIRASINDA YAPILACAKLAR

1)Tanışma:

Grubu birbirine yakınlaştırır.

Olumlu eğitim ortamı yaratır.

Tüm eğiticiler ve katılımcılarla birlikte yapılır.

Beklentilerin FC’a yazılması, kişisel arma, katılımcının kendini tanıtması, katılımcının yanındaki arkadaşını tanıtması

2) Isınma:

Sabah ve öğleden sonra yapılır.

Katılımı ve etkileşimi sağlar.

Bom, isim sıfat, kraliçe, aslan avcı, postacı, hacı ne getirmiş, sayı sayma vs.

3) Beklentilerin alınması:

Grup çalışmaları şeklinde alınabilir.

Bir eğitici tarafından alınabilir.

Katılımcıların tümünün görüşü alınır.

Görüşler hiç yorum yapılmadan yazılmalıdır.

4) Kursun amaç / öğrenim hedeflerinin açıklanması:

Kurallara uygun olarak yazılmalıdır.

FC’a yazılıp asılmalıdır.

5) Kurs programının açıklanması:

FC’a yazılıp asılmalıdır.

Çok genel olmalı, saatlendirilmemelidir.

6) Kursun amaç / öğrenim hedefleriyle beklentilerin karşılaştırma:

Bütün beklentiler gözden geçirilmeli, karşılanmayanlar belirtilmelidir.

Karşılanacağı kursumuz var ise söylenmelidir.

7) Kontrat yapılması:

Oturum araları, öğle arası, sabah başlama saati, cep telefonu kapatma gibi kurallar birlikte belirlenir ve FC’a yazılarak asılır.

8) KÖSF ( Kurs Öncesi Soru Formu ):

Daha çok grup performansını değerlendirir.

Eğiticilerin hangi konuların üzerinde ne kadar durmaları gerektiğini belirler.

Katılımcılarda kendi durumlarını anlayarak eksikliklerini gidermeye çalışır.

Sorular doğru / yanlış şeklinde hazırlanmalıdır.

Sorular bütün konuları kapsamalı, bölüm başlıkları belirtilmeli, soru kağıtlarına isim yazılmamalıdır.

Süre konusunda bir sınırlama yapılmamalıdır.

Cevap kağıtları toplanıp karıştırılıp tekrar dağıtılır ve değerlendirme grupla birlikte yapılır.

Sonuçları performans matrisine işlenir ve yüzdeleri hesaplanır.

Gruba doğru yanıtın harfi söylenerek (D,Y) değerlendirmek en kolay yöntemdir.

9) Günün Değerlendirilmesi:

Her günün sonunda yapılır.

Önce olumludan başlayarak en az bir olumlu bir geliştirilmesi gereken düşünceler FC’a yazılır.

Başlarken amacı açıklanır.

Düşünceler doğrudan alınabileceği gibi yemek, meyve, mevsimler, hava durumu ile ilgili benzetmelerde yapılabilir.

Katılımcılarla birlikte eğiticilerde değerlendirmeye katılırlar.

10) Eğitici değerlendirme toplantıları:

Günün değerlendirilmesi:

Her gün eğitim bitiminde yalnız eğiticilerle birlikte yapılır.

Katılımcıların yaptığı gün değerlendirmesi ile başlayan değerlendirme sabah ısınması ile devam eder.

Günün tamamı bütün aktiviteleriyle değerlendirilir.

Oturum ve diğer işlerde önce yapan değerlendirir daha sonra diğer eğiticiler değerlendirir.

Değerlendirmelerde mutlaka geri bildirim alma ve verme kurallarına uyulmalıdır.

Gün değerlendirmesinde bütün katılımcıların bulunmasına özen gösterilir.

En az iki saat zaman ayrılmalıdır.

İkinci günün planlanması;

Isınma ile başlanarak tüm gün planlanır.

Oturumların sorumluları daha önceden hazırladığı eğitim materyalleriyle nasıl bir planlama yaptığını eğiticilere anlatır. Tartışılarak usta eğiticilerin katkıları alınır, sunuma son şekli verilir ve o biçimiyle işlenir.

Yardımcı eğiticilerin yapacağı sunumlarda akşam bir provada yapılabilir.

Planlama yapılırken tüm eğiticilerin katılımı sağlanmalı ve en az iki saat zaman ayrılmalıdır.

11) Gün sorumluluğu:

Eğiticiler sıra ile gün sorumlusu olurlar.

Sunum yapan eğiticilere zaman gösterme, çay / kahve hazırlanması, öğle yemeği vs. işlerini takip ederler.

Oturum değerlendirme formlarını ders sonunda katılımcılara dağıtarak doldurmalarını sağlar ve sunum yapan eğiticiye verir.

12) Oturum değerlendirmesi:

Oturum değerlendirme formlarıyla yapılır.

Her sunum sonrasında uygulanır.

Oturumu yöneten eğiticiye özeldir, isterse diğer arkadaşları ile paylaşabilir.

13) KOSF ( Kurs Ortası Soru Formu );

KOSF’u yaptıracak eğitici başlamadan önce amacını açıklanmalıdır (Program geliştirme rehberi Bölüm 7)

% 85’lik performans beklenmelidir.

Teorik derslerin bitiminde bilgi yönünden performansı değerlendirmek için yapılır.

Sondan bir önceki gün yapılmaya çalışılmalıdır.

Sorular çoktan seçmeli veya eşleştirmeli olarak hazırlanmalıdır.

Tüm bölümleri kapsamalı ve bölüm başlıkları bulunmalıdır.

Değerlendirmesi grupla birlikte yapılmalıdır.

Bireysel performans çizelgesinde katılımcılar tarafından sonuçlar işaretlenmelidir.

% 85’in altında kalan katılımcılara KOSF tekrarlatılmalıdır.

14) Öğrenim ve değerlendirme rehberleri:

Kurslarda beceri varsa mutlaka öğrenim ve değerlendirme rehberi hazırlanmalıdır.

Sunum becerisi değerlendirme rehberini eğiticiler tüm oturumlarda kullanmalı ve geri bildirimlerini oradan vermeliler.

Kursta grup sunumları var ise katılımcılarda sunum becerisi rehberini kullanabilirler.

15) Eğitici Not Defteri;

Bütün eğiticilerin kurslarda not aldıkları bir eğitim materyali bulunmalıdır.

16) Kursun Değerlendirilmesi;

Önce kurs değerlendirme formu ile yapılır.

Katılımcılar bütün düşüncelerini (olumlu / geliştirmesi gereken) yazarlar.

Sonra eğiticilerle birlikte katılımcıların tümü olumlu duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade ederler.

17) Sertifika Töreni ve Kapanış;

Standardı enstitü tarafından belirlenmiş sertifikalar eğitici ve katılımcılara verilir.

Eğitici ve katılımcıların sertifikaları biri birbirlerine vermeleri sağlanır.

KURS SONRASI YAPILACAKLAR VE İZLEM;

 1. Kurs sonrasında izlem yapılmazsa % 90’a varan eskiye dönüş unutulmamalıdır.
 2. Katılımcıların yaptığı eğitimler izlenerek kurallara uygun geri bildirim verilir.
 3. Katılımcılara anket yaparak değerlendirilebilir.
 4. Bölgelerde eğitim koordinatörleri toplantıları yapılarak görüşleri alınabilir.
 5. Her kurs sonunda ayrıntılı bir kurs raporu hazırlanarak enstitü sekreteryasına ve modül eğiticilerine iletilmelidir.

Sunum Planı

  KONU

 

(Yerine getirilecek öğrenim hedefi)

EĞİTİM YÖNTEMİ NOTLAR

 

(anahtar bilgiler)

 

 

SÜRE

 

 

ARAÇ-GEREÇ

 

 

GİRİŞ

         
 

 

GÖVDE

(1. Öğrenim hedefi)        
(2. Öğrenim hedefi)        
(3. Öğrenim hedefi)        
(4. Öğrenim hedefi)        
ÖZET

 

 

         

 

 

Oturum Değerlendirme Formu

OTURUM DEĞERLENDİRME FORMU

(Katılımcılar tarafından doldurulacaktır)

Oturumun Adı: ……………………………………………

Eğitici Adı      : …………………………………                                        Tarih : ….. / ….. / 201..

Açıklamalar: Bu oturumda yapılan sunum ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki derecelendirme ölçeğini kullanarak değerlendiriniz

 

5-Kesinlikle katılıyorum        4-Katılıyorum   3-Emin değilim   2-Katılmıyorum       1-Kesinlikle katılmıyorum

 

 
 1. Belirtilen amaç ve öğrenim hedeflerine uyuldu 5        4       3       2       1
 2. Beklentilerimi karşıladı 5        4       3       2       1
 3. İçerik açısından yararlıydı     5        4       3       2       1
 4. Kullanılan yöntem öğrenmeyi kolaylaştırıcıydı 5        4       3       2       1
 5. Oturuma aktif katılmam sağlandı 5       4       3       2       1
 6. Eğiticinin bu oturum için hazırlığı yeterliydi  5        4       3       2       1
 7. Süre verimli kullanıldı 5        4       3       2       1
 8. Bu konuyu rahatlıkla anlatabilirim 5        4       3       2       1
 9. Oturum iyi organize edilmişti                        5       4       3       2       1
 10. Oturum süresi yeterliydi 5       4       3       2       1
 11. Eğiticiye iletmek istedikleriniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Değerlendirme ve önerileriniz için teşekkür ederiz.

KURS DEĞERLENDİRME FORMU

Kurs Yeri       :                                                                 Kurs Tarihi :

 
 
Açıklamalar: Lütfen eğitim hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki derecelendirme ölçeğini kullanarak belirtiniz. Her madde için uygun gördüğünüz rakamı daire içine alınız. Diğer konular hakkındaki görüşlerinizi de belirtiniz.

 

      5-Çok iyi                         4-İyi                 3-Orta                 2-Ortanın altı            1-Kötü

 

 1. EĞİTİMLE İLGİLİ KONULAR (Kurs İçeriği ve Eğitim Yöntemleri)
 1. Genel konular:
 • Eğitimin amaçlarına ulaşma                            5       4       3       2       1

Açıklama:…………………………………………………………………………………………………………………..

 • Kişisel beklentilerinize ulaşma                           5        4       3       2       1

Açıklama:…………………………………………………………………………………………………………………..

 • Eğitim verirken öğrenilenleri kullanabilme                              5         4       3       2       1

Açıklama:…………………………………………………………………………………………………………………..

 • Eğitimin organizasyonu                 5        4       3       2       1

Açıklama:…………………………………………………………………………………………………………………..

 • Eğitimde kullanılan eğitim gereçleri                         5         4       3       2       1

Açıklama:…………………………………………………………………………………………………………………..

 • Pratiklere ve sorulara yeterli zaman ayırma                           5          4       3       2       1

Açıklama:…………………………………………………………………………………………………………………..

 • Eğiticilerle etkileşime girme olanağı                   5         4       3       2       1

Açıklama:…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Eğitim Süresi

Çok uzun                              Uygun                               Çok kısa

 1. Bu eğitimde işlenen konulardan hangilerinin mesleğinizde çok işe yarayacağını düşünüyorsunuz?
 2. Hangi konular üzerine daha çok bilgi almak ya da daha uzun zaman ayırmak isterdiniz?
 3. Hangi konular üzerinde daha az durmak ya da daha kısa zaman ayırmak isterdiniz?
 4. Başka hangi konuların eğitime dahil edilmesini isterdiniz?
 5. İDARİ KONULAR:
  • Eğitim öncesi haberleşme ve bilgi ulaştırma                          5          4       3       2       1
  • Eğitimin yapıldığı yer                      5         4       3       2       1
  • Konaklamanın yapıldığı yer .                               5          4       3       2       1
  • Oturumlara zamanında başlayıp zamanında bitirme               5         4       3       2       1
  • İdari sorunların çözümlenmesinde yardım                       5         4       3       2       1

Diğer yorumlar: