TTB Pandemi Bülteni #2 - COVID-19 Tedavisinde İlaç Kullanımı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) her çarşamba düzenlediği Pandemi Bültenlerinin ikincisi “COVID-19 Tedavisinde İlaç Kullanımı” başlığıyla 26 Mayıs 2021 günü çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Bültenin sunumunu yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, TTB’nin Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili uyarılarının ancak 14 ay sonra karşılık bulduğunu ve ilaç tedavi rehberinden çıkarıldığını hatırlatarak sözlerine başladı. Sağlık Bakanlığı’nın erişkinlerdeki etkisi dahi tartışmalı olan Favipiravir ilacının çocuklarda kullanımına ilişkin bir düzenleme yaptığını söyleyen Eroğulları, “COVID-19 hastalığı için etkili bir antiviral henüz bulunmamıştır” dedi.

Favipiravir ilacının yapısına, klinik öncesi deney sonuçlarına, ruhsatlandırma süreçlerine ilişkin bilgi veren Eroğulları, “Sağlık Bakanlığı yüzbinlerce kutu kullanılmış bu ilacın klinik sonuçlarına ilişkin müthiş bir veri madenine, bilgi birikimine sahiptir. Bunu bağımsız bilimsel kurulların değerlendirmesine açması gereklidir. Sonuçlara göre klinik bir başarı söz konusuysa devam edilebilir. Tedavi başarısı yoksa sonuç, 14 ay beklenilen Hidroksiklorokinden farklı olmayacaktır” diye devam etti.

Favipiravir ilacının çocuklarda kullanımı kararının hangi kanıtlara dayandığının anlaşılamadığını belirten Eroğulları, gerek onam durumunun ailelere yüklenmesinin gerekse de ailelerin nasıl sağlıklı karar verebileceğinin bilinmemesinin ciddi sorunlara yol açabileceğini dile getirdi.

Eroğulları bülteni şöyle sonlandırdı: “Sonuç olarak, Favipiravirin erişkinde kullanımına ilişkin kaygılar giderilmeden çocuklardaki kullanımını gündeme almak kaygıların artmasından başka bir işe yaramayacaktır. Etik sorunlar da cabası olacaktır. 14 aylık Hidroksiklorokin felaketinin bir benzerinin yaşanmasından kamu sağlığı adına korktuğumuzu vurguluyoruz.”

Bültenin tamamı için tıklayın.

Sunumun tamamı için tıklayın.