TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
YATAĞAN’DA HAVA KİRLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU - 2000

Hazırlayanlar:
Dr.Reyhan Uçku
, Dr.Ali Osman Karababa, Dr.Alp Ergör, Dr.Özlem Sarıkaya,
Dr.Murat Civaner, Dr.Yücel Demiral

 

İÇİNDEKİLER
1. Durum Değerlendirmesi:
            a) Sürecin gelişimi

            b) Kurumlarla görüşmeler

 

2. Termik Santralların Çevresel Etkileri
            a) Kömürle çalışan termik santralların çevresel etkileri ve önleme olanakları
            b) Yatağan Termik Santralı

 

3. Hava Kirliliği
            a) Hava kirliliğinin sağlık üzerine etkileri
            b) Yatağan'da hava kirliliği ve sağlık etkileri

 

4. Sonuç ve Öneriler
5. Yararlanılan Kaynaklar

 

Başa Dön         Sayfa Başı