e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Aralık 2002  Sayı: 95

 

 

TTB 52. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar tartışıldı.
Öncelikli taleplerimiz çözüm bekliyor
Bakandan ortak çalışma sözü
Dr. Sayek: "Hekimler zor durumda"

1-1.gif (13615 bytes)2-2.gif (12126 bytes)TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, Osman Durmuş ile geçen son 3.5 yılı hekimlerin “kayıp dönem” olarak nitelediklerini belirtirken, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ da, bundan sonraki bütün projelerde TTB ile birlikte çalışma sözü verdi.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Sayek, özlük haklarından şef ve şef yardımcılıklarına, SSK ilaç talimatnamesinden döner sermayeye, sağlık ocaklarından devlet hastanelerine,  malpraktis yasasından acil hizmetlere, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi’nden ABD’nin olası Irak saldırısına kadar, çok geniş bir yelpazede hekimlerin sorun ve taleplerini dile getirdi.


"Değişen birşey yok"

5-1.gif (15465 bytes)Tablo ortadadır. Yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Eşitsizliklerin ulaştığı boyut ve yoksulluk “yardım” anlayışına dayanan çerçevenin ötesinde ekonomi politikada çalışanlardan ve işsizlerden yana kararlı bir tercihe ihtiyaç göstermektedir. 58. hükümet -temkinli bir yaklaşımla!- bu programatik bütünden yoksundur.


Trük Tabipleri Birliği'nden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yazı:
"İlaç talimatnamesi kabul edilemez"

6-1.gif (6020 bytes)"Sosyal Sigortalar Kurumu yayınladığı genelgeyle birinci basamakta çalışan hekimlerine güvenmediğini ve hastaların hastanelere gitmesi gerektiğini söyleyerek zaten hastane kuyruklarında büyük sıkıntılarla hizmet alabilen SSK'lı hastaların daha fazla mağduriyetine yol açacaktır"


SSK 2002 yılı ilaç listesi ve uygulama talimatı yayımlandı

Talimatnameye göre; bir grup antihipertansifler (alfa-adrenerjik reseptör blokörleri, ACE inhibitörleri, angiotensin II reseptör blokörleri), antihiperlipidemikler, KOAH tedavisinde kullanılan kimi bronkodilatatör ve inhaler kortikosteroidler, 2. ve 3. kuşak sefalosporinler, antidepressanlar, kimi antidiyabetikler, kuduz ve hepatit aşılarının pratisyen hekimlerce yazımına kısıtlama getiriliyor.


Zorunlu hizmet atamaları gerçekleştirildi
2500 hekim yine açıkta

847’si pratisyen, 309’u da uzman hekimler için açılan toplam 1156 kadroya, 780 pratisyen, 128 uzman hekim başvurdu. Sağlık Bakanlığı’nın kesin olmayan verilerine göre 3 bin 500 civarında bulunan zorunlu hizmet yükümlüsü hekimlerden çok büyük bölümü yine açıkta kaldı.


58. hükümet, 19 Kasım itibariyle görevi 57. hükümetten devraldı
Durmuş'un yerine Akdağ

7-14.gif (4187 bytes)3 Kasım seçimleriyle iktidara gelen AKP, 58. hükümeti kurdu. MHP’li Osman Durmuş’un yönetimindeki Sağlık Bakanlığı’na Prof. Dr. Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ise ANAP kökenli Murat Başesgioğlu getirildi.


Giderayak Osman Durmuş
Yorumsuz

8-1.gif (5012 bytes)“İlaca zam yapmam” diyerek zam kararını yeni hükümete bırakacağını söyleyen eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, bu açıklamasından kısa süre sonra, ilaç işverenlerinin isteğini kıramadı ve “giderayak” ilaca yüzde 10 oranında zam yaptı.


Şiddetin mağduru kadınlar

12-1.gif (5741 bytes)Ankara Tabip Odası’nca (ATO) düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet ve Hekimlik Sempozyumu 16-17 Kasım 2002 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddetin çok yönlü olarak ele alındığı sempozyumda, şiddetin önüne geçilmesi için geçirilmesi gereken toplumsal dönüşümler üzerinde duruldu.


Dünya hekimleri biyoterörü tartıştı

Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) 2001 yılında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılacak olan genel kurulu, 11 Eylül olaylarının ardından “dayanışma” düşüncesiyle ABD’ye alındı ve bu yılın 2-6 Ekim tarihleri arasında Washington’da gerçekleştirildi. Ana gündem maddesinin “biyoterorizm” olduğu genel kurulda, hekimlerin biyolojik silah geliştirilmesi çalışmalarına katılmamaları, katılanların da etik ilkelere uymaları istendi. 


Güneydoğu illeri tabip odaları dayanışma toplantısı yapıldı
Diyarbakır'da miting hazırlığı
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt tabip odalarının temsilcileri, 16 Kasım 2002 cumartesi günü Diyarbakır’da “Güneydoğu İlleri Tabip Odaları Dayanışma Toplantısı” gerçekleştirdiler. Toplantıda, bölge odalarının ortak proje geliştirmesi, seçim sonuçlarının değerlendirilmesi, ABD’nin olası Irak saldırısı ve TTB olağanüstü genel kurulu ele alındı. Toplantıya TTB adına 2. Başkan Dr. Metin Bakkalcı katıldı.

Hekimler imza standı açtı
9-1.gif (3494 bytes)İstanbul ve Adana Tabip Odaları, TTB’nin ABD’nin olası Irak saldırısına karşı 23 Ekim’de yaptığı yürüyüş ve basın açıklamasıyla duyurduğu eylem programı doğrultusunda imza kampanyası başlattılar. İmza kampanyalarına çok sayıda yurttaş destek verdi.

ATO'dan yeni akademik dönem açılışı

Prof. Dr. Ali Menteş yaşamını yitirdi

Aydın ve Diyarbakır Tabip Odaları bültenlerinin son sayıları çıktı

TTB ODSH Kolu toplandı

TTB İşçi Sağlığı Kolu toplandı

Yoksulluk ve İnsan Hakları

Sorunları dile getiren hekime 657 engeli
Sakarya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Op. Dr. Dursun Bostancı, yaptığı bir basın açıklamasının ardından 657 engeline takıldı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, “kamuda çalıştığı için açıklama yapamayacağı” gerekçesiyle Bostancı hakkında  soruşturma başlattı. Bostancı, “Tabip odasına seçilecek hekimler basın açıklaması yapmakta güçlük çekecekler, hiç seslerini çıkartamayacaklarsa, hiç seçilmesinler” diye konuştu.

Güzel Adama;
11-1.gif (4689 bytes)O bir bilimadamıydı. Adam gibi bir bilimadamı. 38 yaşında profesör olmuş, alanında yoğun birikimi olan ama kendisini alanla sınırlamamış gerçek bir bilim ve düşünce adamı. “Yeniversite” adlı kitabında tanımladığı “bilimi” uygulayan bir adam: “bilim; gerçeğin, olağanda, olağandan sapkınlıkta (hastalıkta); özgürlükte, baskı altında; yalnızken ya da türdeşlerinin arasında; varlıkta ya da yoklukta vb. sergilediği normlar ve norm dışı tepkiler ile insanın yakın ve uzak fizik çevresi arasındaki ilişkilerin araştırılması, bu konunun ayrıntıları olarak algılanmasıdır” dedi ve böyle algıladığı bilimin sürekli peşinde koştu.

TTB'den yeni kitap: "Yoksulluk ve Çocukluk Üzerine Etkileri"

13-1.gif (6373 bytes)“Bir Şiddet Biçimi Olara Açlık ve Yoksulluk”, “Bir Hüzün ve Paradoks Olarak Açlığa Uyum”, “Global Bir Sorun Olara Yoksulluk ve Sağlık İlişkisi”, “Çocuklar Üzerine”, “Çocukların Yoksulluğu” ve “Çocuk Yoksulluğunun Arka Planı ve Öneriler” bölümleri ile 6 okuma parçasından oluşan kitap, çocuk hakları sözleşmesinin 13. yılında büyüklere unuttukları görevlerini anımsatıyor.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön