Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinin yanındayız! 22.08.2019
2 Antalya Şiddete Çığlık Oldu, 104 Hekime Soruşturma Açıldı, Antalya Sesinizi Bekliyor 10.07.2019
3 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı yapıldı 04.05.2019
4 Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor 19.04.2019
5 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi 25.02.2019
6 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Tutanağı 24.01.2019
7 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 22-24 Şubat’ta Antalya’da 14.01.2019
8 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
9 TTB Aile Hekimliği Kolu 2019-2020 Sözleşme Dönemine İlişkin Taleplerimiz 17.12.2018
10 Sözleşme fesihleri haksızdır, hukuksuzdur! 21.11.2018
11 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
12 Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor 14.11.2018
13 TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi 24.10.2018
14 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
15 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
16 Aile Hekimi Arkadaşımızı Kaybetmenin Acısını Paylaşıyoruz 26.04.2018
17 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
18 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı yapıldı 02.03.2018
19 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
20 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Şeyhmus Gökalp bir an önce görevlerine iade edilmelidir! 19.02.2018
21 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
22 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 04.01.2018
23 Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu 27.12.2017
24 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
25 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
26 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 06.12.2017
27 TTB Aile Hekimliği Kolu, evde doğal ölümlerde defin ruhsatı düzenlenmesine ilişkin rapor hazırladı 06.10.2017
28 Aile Hekimliği Saman Alevine mi Dönüştü? 30.09.2017
29 Aile Hekimlerinin Hak Kayıplarına İzin Vermeyeceğiz! 14.06.2017
30 Aile Hekimlerinden 14 Mart’ta 5 Talep... 17.03.2017
31 Aile hekimlerine yeni birim baskısı 30.12.2016
32 Aile hekimliği yönetmelik değişikliği öncesi Sağlık Bakanlığı’na açık çağrı 23.12.2016
33 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 06.12.2016
34 Aile hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na ’ikinci faz’ sorusu 24.11.2016
35 Aile hekimleri sözleşme talepleri 10.11.2016
36 TTB AHEK Yürütme Kurulu seçimleri 10.11.2016
37 TTB Başkanı Tükel’den kutlama 10.11.2016
38 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri 10.11.2016
39 TTB AHK 2016-2018 Sözleşme Dönemi Talepleri 01.11.2016
40 Değerli meslektaşlarımızın dikkatine! 07.09.2016
41 Aile hekimleri için savunma dilekçesi örneği 30.03.2016
42 İhtar puanlarını 200’e çıkarmak çözüm değil! 01.03.2016
43 TTB AHK Yürütme Kurulu 20 Şubat 2016 Bursa Toplantı Kararları 25.02.2016
44 TTB AHK Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
45 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
46 1. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 15.12.2015
47 TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU 1 AĞUSTOS 2015 GENİŞLETİLMİŞ YÜRÜTME KURULU TOPLANTI NOTLARI 10.08.2015
48 Aile hekimlerine savunma dilekçesi örneği 03.08.2015
49 Aile hekimleri artan baskılara boyun eğmeyecek! 17.04.2015
50 Aile hekimleri haklarını korumak için direnmeye devam edecek 10.04.2015
51 ’Antalya 3. idare mahkemesi, Aile Hekimi’ne defin ruhsatı nöbeti görevi verilmesini hukuka aykırı olduğu kararını verdi’ 01.03.2015
52 Bir Hekime, Hastasının Gebe Olup Olmadığını Ortaya Çıkarma Zorunluluğu Yüklenemez... 01.03.2015
53 Aile Hekimlerinin Yıllık İzin Hakkının, “Yerine Hekim Bulma Zorunluluğu” Getirilerek Sınırlandırılması, İdare Mahkemesi Tarafından da Hukuka Aykırı Bulundu 01.03.2015
54 Aile Hekimi Sözleşmelerinden damga vergisi kesintisi yapılması hukuka aykırı bulundu 01.03.2015
55 Defin nöbetlerine iptal kararı 27.02.2015
56 Aile hekimleri hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin bilgi 27.02.2015
57 Köle değiliz! 26.02.2015
58 8 Şubat 2015 Tarihli Toplantı Notları 13.02.2015
59 Sağlık Bakanlığı’na Açık Çağrı 13.02.2015
60 TSM yönetmeliği yayımlandı 05.02.2015
61 Tek taraflı sözleşmeye ve ASM/TSM’de ek çalışmaya hayır! 05.02.2015
62 Edirne Tabip Odası’ndan Aile Hekimliği toplantısı 02.02.2015
63 Aile hekimleri nöbet dayatmasına boyun eğmiyor 22.01.2015
64 Aile hekimlerinin dikkatine! 21.01.2015
65 Sağlık Bakanı kendi evinde kaybetti 20.01.2015
66 Aile hekimlerinin nöbet mücadelesi sürüyor 12.01.2015
67 Birinci basamak çalışanları cumartesi nöbetine gitmedi 03.01.2015
68 Sorularla Aile Hekimlerinin Nöbetleri 22.12.2014
69 Aile hekimleri Türkiye çapında g(ö)revdeydi 15.12.2014
70 12 Aralık’ta g(ö)rev etkinliği, 13 Aralık’ta yürüyüş ve basın açıklaması 08.12.2014
71 Anne ve bebek ölümlerinden sorumlu kim? 07.12.2014
72 Aile Sağlığı Çalışanları Hakları İçin Mücadele Etmeye Devam Edecekler 01.12.2014
73 Aile hekimlerinden Sağlık Bakanı’na açık mektup 01.12.2014
74 Aile hekimleri ek çalışma saatleri dayatmasına karşı çıkıyor! 01.12.2014
75 TTB AHK Yürütme Kurulu toplandı 17.11.2014
76 ’Aile Sağlığı Merkezleri Forumu’ 11.11.2014
77 Ceza vereceğinize güven duyun! 11.11.2014
78 Sağlık Emekçileri Basın Açıklaması 11.11.2014
79 Hizmet Sözleşmesi için Taleplerimiz 11.11.2014
80 Değerlendirilme 11.11.2014
81 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Toplantısı 11.11.2014
82 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 26.09.2014
83 Dayakçı Müdür Görevden Alındı 25.08.2014
84 HİPOKRAT’IN YEMİNİNE SADIK KALARAK MESLEĞİMİZE VE İŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ! 30.06.2014
85 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 23.06.2014
86 Sağlık Hizmetlerini Ticarileştiren Anlayış Acilleri Acil Nöbetleri Aile Hekimlerini Çökertiyor! 09.06.2014
87 Silivri ASM çalışanları ’Acil hastane nöbetleri’ için açık referandum yaparak HAYIR dedi! 23.05.2014
88 Aile Hekimliği Acil Nöbetleri Hakkında Önemli Duyuru 12.05.2014
89 Mesleki Onurumuz ve Toplumun Sağlığı İçin Hastane Acillerinde Nöbet Tutmayacağız! 29.04.2014
90 ASM Çalışanları Acil Nöbet Dayatmalarına Karşı 29 Nisan’da Eylem Kararı Aldı! 18.04.2014
91 Aile hekimlerine nöbet yazılması gündemli toplantılar 18.04.2014
92 Aile Hekimlerine Getirilen Nöbet Uygulaması Çerçevesinde Acil Olarak Doldurulması İstenen Formlar Hakkında Bilgi Notu 18.04.2014
93 İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Toplantı Notları 11.04.2014
94 Dr. Ökten, ‘Geçici Nöbet Halkın Derdine Derman Olmaz’ 27.03.2014
95 Defin ve Adli Nöbet Listelerinin Düzenlenmesi İşleminin İptali İle İlgili Dava 10.02.2014
96 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Notları ve Kararları 21.01.2014
97 ’Antalya 3. idare mahkemesi, Aile Hekimi’ne defin ruhsatı nöbeti görevi verilmesini hukuka aykırı olduğu kararını verdi’ 08.01.2014
98 Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak ‘’Suç’’ Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi? 11.12.2013
99 Aile Hekimleri İş Bıraktı 09.12.2013
100 AİLE HEKİMLERİNİN HAKLI MÜCADELESİ SÜRÜYOR! 22.11.2013
101 Aile Hekimliği Ödeme Yönetmelik Taslağı! 14.11.2013
102 Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na Kırmızı Kart 06.11.2013
103 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 26 Ekim 2013 Tarihli Toplantı Kararları 05.11.2013
104 Silivri TSM Önünde Basın Açıklaması 05.08.2013
105 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ne dava açıldı! 29.03.2013
106 TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu 07.02.2013
107 Aile Hekimlerine Çağrı 07.02.2013
108 İşe Giriş Raporları 07.02.2013
109 Damga vergilerinin iadesi 07.02.2013
110 Sözleşmelerden damga vergisi 07.02.2013
111 TTB Aile Hekimliği Kolu Kuruldu (2) 07.02.2013
112 Çalışma Koşullarına Dair Talepler 07.02.2013