Dünyanın Tütüne Değil Gıdaya İhtiyacı Var; Tütüne Alternatif Tarım Ürünleri Desteklenmelidir

Tütün üretimine harcanan kaynak zaman ve imkanlar, dünyanın bir yerinde sofrada tabakların boş kalmasına neden oluyor. 3 milyon hektardan fazla bir alanda tarım ürünleri ve gıda yetiştirmektense tütün yetiştiriliyor. İklim değişikliği, pandemi ve yaşanan savaşlarla risk altında olan gıda güvenliği, tütün ekimi ile daha da derinleşiyor.

31 Mayıs 2023 Tütünsüz Dünya Günü’nde bu yılın teması “Tütün değil, gıda yetiştirin.”

Bu yıl amaç, ülke yönetimlerini, tarım bakanlıklarını, çiftçi ve üreticileri tütüne alternatif tarım ürünlerine yöneltmek, alternatif mahsul üretimi ve pazarlama fırsatları hakkında farkındalık yaratmak ve onları sürdürülebilir, besleyici mahsuller yetiştirmeye teşvik etmektir.

Çok iyi bilmeliyiz ki; tütün endüstrisi tütün yetiştiriciliğini sürdürülebilir mahsullerle ikame etme girişimlerine müdahale etme çabalarını ve böylece küresel gıda krizine katkıda bulunmayı amaçlayacaktır.

Tütün yetiştiriciliği ve üretimi gıda güvensizliğini şiddetlendiriyor.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 3,5 milyon hektar arazi tütün yetiştiriciliğine dönüştürülüyor. Tütün yetiştirmek ayrıca yılda 200 bin hektarlık ormansızlaşmaya katkıda bulunur.

Tütün yetiştiriciliği kaynak yoğundur ve toprağın bozulmasına katkıda bulunan pestisitlerin ve gübrelerin yoğun şekilde kullanılmasını gerektirir.

Mısır yetiştirme ve hatta hayvan otlatma gibi diğer tarımsal faaliyetlerle karşılaştırıldığında, tütün tarım arazileri çölleşmeye daha yatkın olduğundan, tütün tarımının ekosistemler üzerinde çok daha yıkıcı bir etkisi vardır.

Tüm bunlar göz önüne alındığında gerek ülkemizde gerekse küresel olarak, tütün üretimini azaltmak ve çiftçilerin alternatif gıda ürünleri üretimine geçmelerine yardımcı olmak için acilen yasal önlemler alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tütün kontrolünde halk sağlığı yaklaşımı olmazsa olmaz ilkelerdendir. Ülkemizde tütün kontrolünde 2008-20013 yılları arasında büyük yol kat edilmiştir. Bu başarıda Sigara Sağlık Ulusal Komitesi’nin rolü ve çalışmaları oldukça önemli olup bu yapının süratle tekrar toplanması ve muhatap kılınması önemlidir.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde tütün ürünü kullanan tüm hekimlerimizi sağlığın tarafında olmaya ve tütünden kurtulmaya davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu