Tıbbi Etik Çalışma Grubu 4 Ocak 2016 Toplantı Raporu

TTB Özel Hekimlik Kolu Tıbbi Etik Çalışma Grubu'nu temsilen Dr. Ekrem Duman, Dr. Ümit Şen, Dr. Özcan Çakmak, Dr. Erdem Birgül ve Dr. Nesimi Cihan ile İstanbul Tabip Odası Hekimlik Uygulamaları Bürosu Sorumlusu Dr. Celalettin Cengiz ve İstanbul Tabip Odası Hukuku Bürosu’ndan Avukat Hazal Pekşen,4 Ocak 2016 tarihinde, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Toplantısı'na konuk oldu.

Toplantıda, Tıbbi Etik Çalışma Grubu'nun kuruluşu, çalışmaları ve planları hakkında bilgi aktarıldı. Son günlerde dijital ortamlarda yaygın olarak yaşanmakta olan etik ihlallerin engellenmesine yönelik TTB Özel Hekimlik Kolu Tıbbi Etik Çalışma Grubu oluşturulduğu, TTB Hukuk Bürosu Koordinatörü Dr. Hakan Girtilioğlu ve İstanbul Tabip Odası Hekimlik Uygulamaları Bürosu Sorumlusu Dr. Celalettin Cengiz ile birlikte çalışmalara başladığı belirtildi. Bu çalışmalar doğrultusunda Aralık 2015’de TTB tarafından "Sağlıkta Reklam Genelgesi” yayınlandığı, tüm hekimlere, uzmanlık derneklerine ve kamuoyuna duyurulduğu, akabinde hekimlerin reaksiyonu için yeterli bir süre beklenerek denetimlere başlandığı anlatıldı. Ek olarak, etik dışı faaliyetlere mecra oluşturarak hekimler üzerinden kazanç sağlayan, hasta yorumları ve fotoğrafları yayınlayan, hekimleri değişik işaretlendirmeler ile derecelendiren, randevu sistemleri oluşturarak aracılık yapan internet sitelerine yönelik yürütülen hukuki işlemler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, İstanbul Tabip Odası Yönetiminin, Tıbbi Etik Çalışma Grubu'nun çalışmalarına tam destek vereceği öğrenildi. Çalışma Grubu'nun kadrosunun öncelikle geçmiş dönemlerde etik ve onur kurullarında görev yapmış olan hekimlerle, ardından uzmanlık derneklerinin temsilcileriyle genişletilmesi, etik ihlallerle ilgili denetlemelerin geniş tabana yayılması ve sürekliliğinin sağlanması planlandı.