ÖZEL HEKİMLİK KOLU YÜRÜTME KURULU (2012 – 2013)

Başkan: Hasan Oğan (İstanbul)

Başkan Yardımcısı: Atilla Ilıman (Ankara)

Başkan Yardımcısı: Cemil Tugay (İzmir)

Genel Sekreter: Abdullah Yeniocak (Adana)

Üye: Levent Demir (Antalya)

Üye: Hülya Toyran (Isparta)

Üye: Kemal Özay (İstanbul)

Üye: Güray Kılıç (İstanbul)

Üye: Bülent Serçin (İzmir)

Üye: Selçuk Görmez (İstanbul)