2016-2018 Yürütme Kurulu

Dr. Ayfer Horasan

Dr. Çiğdem Tektaş

Dr. Deniz Erdoğdu

Dr. Emel İrgil

Dr. Hafize Öztürk Türkmen

Dr. Hande Arpat

Dr. Lale Tırtıl

Dr. Neşe Yılmaz

Dr. Nilay Etiler

Dr. Selma Güngör