Pandeminin Türkiye’de Birinci Yılı Sempozyumu: Pandemide Buharlaşan Hakikat - I