DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Salgından Çıkışın Yolu Bellidir!