Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanları

 


Dilek Tahtalı...
33 yaşında...
İstanbul Acıbadem International Hastanesi çalışanı...


Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (Çapa) Dahiliye Ana Bilim Dalı


Dr. Muharrem İdiz..
İzmir Kemalpaşa'da işyeri hekimi...


Türk Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral


Prof. Dr. Feriha Öz...
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pataloji Ana Bilim Dalı'ndan emekli...


Dr. Nurettin Mutluergil...
İstanbul'da Göz Hastalıkları Uzmanı


Prof. Dr. Fevzi Aksoy
Nöroloji Uzmanı, İstanbul


Dr. Mehmet Ulusoy...
İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı...


Dr. Ali İhsan Bulut...
İstanbul'da Jinekolog Op. Dr.


Hasan Ecevit..
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Yoğun Bakım işçisi..


Dr. Seyfi Gür...
Ankara'da Diş hekimi...


Eczacı İsmail Durmuş...


Dr. Mohamad Şamaa...
İstanbul


Dr. Nihat Dayanıklı...
Ürolog-İzmir


Nurhan Uzun...
İstanbul Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi santral görevlisi...


Süreyya Zıpkınkurt...
Eczacı-Edirne


Cuma Kurt...
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası işyeri temsilcisi


Op. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu...
Bursa


Dr. Yavuz Kalaycı...
Aile hekimi, İstanbul


Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu...
İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı Eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı


Opr. Dr. Cemal Özkan...
Ürolog, Denizli


Murat Çidam...
Sarıyer Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Güvenlik Görevlisi


Dr. Nuri İdiz...
İzmir


Turgut Er...
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda işçi...


Dr. Erdinç Şahin...
Aile Hekimi, Silifke-Mersin


İbrahim Arslan...
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Başhekimliğinde hizmetli personel...


Kerim Koca...
Çankırı’da Paramedik


Seyfettin Karakaya...
İstinye Devlet Hastanesi çalışanı


Tuğba Yüce Kuşdemir...
Balıkesir Şehir Hastanesinde hemşire


Halil Sarıkaya...
Diş Teknisyeni, İstanbul


Gülbek Erkılıç...
Bursa Uludağ Üniversitesi’de Güvenlik Amiri


Prof. Dr. Murat Dilmener...
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi


Şeref Miğdesiz...
Marmara Üniversitesi’de Sağlık Emekçisi


Dr. Tahir Bababeyli...
İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda görev yapan Azerbaycanlı aile hekimi...


Dr. Galip Berkan Dingiloğlu...
İç Hastalıkları Uzmanı, İzmir


Dr. Yıldırım Can...
Çocuk Hastalıkları Uzmanı, İzmir


Dr. Uğur Ertuğrul...
Genel Cerrah, İstanbul


Dr. Cevat Yıldırım...
Akyazı, Sakarya


Dr. Salih Cenap Çevli...
Genel Cerrahi Uzmanı, İstanbul


Dr. Sinan Kakı...
Radyoloji uzmanı, İstanbul


Hayri Dobur...
Sağlık memuru, Osmaniye