10 Ekim Katliamı’nı Unutmayacağız, Unutturmayacağız!

10 Ekim Katliamı’nı Unutmayacağız, Unutturmayacağız!

7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında ülkeye egemen hale getirilmeye çalışılan şiddet ve korku iklimine karşı barışı, demokrasiyi ve emeğin haklarını savunmak için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak tüm yurttaşlarımızı “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”ne katılmak üzere ...