Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Değerlere Aykırı, Kamu Yararını ve Liyakati Gözetmeyen İlanlar Yayımlamaya Devam Etmektedir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Değerlere Aykırı, Kamu Yararını ve Liyakati Gözetmeyen İlanlar Yayımlamaya Devam Etmektedir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından 8 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de 173 akademik kadro açıklanmıştır. Bu kadroların 132’si Sağlık Uygulama Araştırma Merkezleri (SUAM) adına açılmıştır. SUAM adına açılan 132 kadronun 98’i doçent, 21’i profesör, ...