WH

İLETİŞİM

Türk Tapipleri Birliği

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, 06570 Maltepe- Ankara
Telefon : (0 312) 231 31 79 (pbx)
Faks : (0 312) 231 19 52-53    
E-posta :
ttb@ttb.org.tr
www.ttb.org.tr

 

İstanbul Tabip Odası
Türkocağı Cad.No:17, Kat 2-3 Cağaloğlu 34440 İstanbul
Telefon : (0 212) 514 02 92 - 2 hat
Faks : (0 212 ) 513 37 36
E-posta :
istabip@istabip.org.tr
www.istabip.org.tr