WH

KONUŞMACILAR

 •     Sir Michael MARMOT / Dünya Tabipler Birliği Başkanı
   
 •     Dr. Bayazıt İLHAN / Türk Tabipleri Birliği Başkanı
   
 •     Dr. Selçuk EREZ / İstanbul Tabip Odası Başkanı
   
 •     Dr. Xavier Deau / Dünya Tabipler Birliği önceki dönem başkanı
   
 •     Prof.Dr. Nüket SİRMAN / Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
   
 •     Dr. Dainius PURAS / Special Rapporteur, UN-HRC
   
 •     Dr. Apostolos VEIZIS / Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF)
   
 •     Dr. Margaret Mungherera / Dünya Tabipler Birliği eski başkanı
   
 •     Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery / Alman Tabipler Birliği
   
 •     Dr. Barbro Kvaal / Norveç Tabipler Birliği
   
 •     Dr. Leonid Eidelman / İsrail Tabipler Birliği
   
 •     Dr. Maciej Hamankiewicz / Polonya Tabipler Birliği
   
 •     Dr. Heidi Stensmyren / İsveç Tabipler Birliği
   
 •     Dr. Christine Romann / İsviçre Tabipler Birliği
   
 •     Dr. Michail P. Vlastarakos / Yunanistan Tabipler Birliği
   
 •     Prof. André Herchuelz / Belçika Tabipler Birliği

 

DAVET EDİLEN KURUMLAR / ULUSLARARASI

 • Dünya Sağlık Örgütü
   
 • Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
   
 • Uluslararası Göç Örgütü
   
 • UNICEF
   
 • UNHCR
   
 • Uluslararası Af Örgütü
   
 • AB Komisyonu İnsani Yardım Ofisi
   
 • ICRC
   
 • CPME
   
 • PHR
   
 • Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF)
   
 • ECHO
   
 • UEMS
   
 • JDN
   
 • EDN
   
 • FEMS

 

DAVET EDİLEN KURUMLAR / ULUSAL

 • T.C. Sağlık Bakanlığı
   
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
   
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu
   
 • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
   
 • T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
   
 • Kızılay
   
 • Türk Hemşireler Derneği
   
 • Türk Eczacılar Birliği
   
 • Türk Dişhekimleri Birliği
   
 • Türk Veteriner Hekimleri Birliği
   
 • TMMOB
   
 • Türkiye Barolar Birliği
   
 • TİHV
   
 • İHD
   
 • NÜSHED
   
 • Barış Derneği
   
 • Halklararası Dayanışma Köprüsü Derneği
   
 • Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği