WH

SPONSORLAR

Toplantının düzenlenmesi için katkılarını esirgemeyen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Türk Toraks Derneği
 Türkiye Psikiyatri Derneği

Seyhan Belediyesi
Hatay Belediyesi

Bakırköy Belediyesi