HABER ARŞİVİ

  • Genel Haberler
  • Dahili Bilimler
  • Cerrahi Bilimler
  • Temel Bilimler

Genel Haberler Arşivi

"Genel Haberler" kategorisine ait haber arşivi.

  “Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması” ve “Doçentlik” Süreçleri
 16.01.2018
645
  XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı yapıldı.
 22.12.2017
1,343
  TTB UDEK XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı ve Çalışma Grupları Toplantıları
 07.12.2017
596
  TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı.
 30.11.2017
521
  TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 38. Olağan Genel Kurulu Tutanağı (18 Kasım 2017)
 20.11.2017
797
  Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz!
 17.11.2017
548
  TTB UDEK 38. Olağan Genel Kurulu
 17.11.2017
464
  Mustafa Kemal Atatürk`ü saygıyla anıyoruz.
 17.11.2017
457
  TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları
 17.11.2017
530
  “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti.
 17.11.2017
447
  Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı.
 17.11.2017
392
  Hekimlik Andı güncellendi.
 17.11.2017
402
  TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 37. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
 09.12.2016
2,551
  XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 02.12.2016
1,920
  Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü
 21.11.2016
1,734
  TTB ve uzmanlık derneklerinden `tütün kontrolü` hakkında açıklama
 01.07.2016
2,229
  TTB 67. Büyük Kongresi
 31.05.2016
1,979
  TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı.
 31.05.2016
1,985
  Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı.
 31.05.2016
1,920
  Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu
 26.05.2016
1,831
  Tıpta Uzmanlık Kurulu Değerlendirme Toplantısı
 12.05.2016
2,088
  “Sürücü Belgesi Olur Raporu” Toplantısı
 12.05.2016
2,066
  TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı
 10.05.2016
1,241
  "Tıbbın Alternatifi Olmaz" Sempozyumu
 10.05.2016
1,324
  Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır.
 06.05.2016
1,292
  Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı
 03.05.2016
1,070
  TTB, Letonya`da "Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi" konfrenasına katıldı.
 03.05.2016
1,036
  ÖSYM`ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı
 03.05.2016
1,095
  TTB Merkez Konseyi 14 Mart Tıp Haftası mesajı
 15.03.2016
1,058
  ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ
 15.03.2016
1,006
  `Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı` sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı
 12.03.2016
1,013
  TTB UDEK Yürütme Kurulu 24 Şubat 2016 tarihinde toplandı.
 27.02.2016
1,138
  TTB UDEK Yürütme Kurulu 27 Ocak 2016 tarihinde toplandı.
 27.02.2016
949
  XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 18.12.2013
5,537
  TTB - UDEK Yürütme Kurulu Üyeleri TTB - UDEK Çalışmalarını Geliştirmek Amacıyla TTB - UDEK Üyesi Derneklerin Temsilcileri ile Toplantı Yaptı.
 23.09.2013
5,215
  Eğitici Gelişim Etkinliği
 13.06.2013
4,549
  TTB - UDEK - UYEK Genel Kurulu
 10.12.2012
4,097
  TTB - UDEK Olağan (Seçimsiz) Genel Kurulu
 22.11.2012
3,369
  TTB - UDEK - UYEK Olağan Seçimli Genel Kurulu
 22.11.2012
3,404
  Yürütme Kurulu Toplantısı
 12.11.2012
4,527
  Mesleki Geleceği Planlama ve Akademik Destek, Liderlik Programı Düzey 2 etkinliği tamamlandı
 15.10.2012
3,767
  Anahtar Yetkinlikler
 16.08.2012
3,864
  Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı-II
 12.06.2012
4,850
  Artık Yeter!
 18.04.2012
3,740
  Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı - I
 07.04.2012
4,355
  Dr. Füsun Sayek VI. Eğitim Hastaneleri Kurultayı İstanbul`da gerçekleştirildi
 22.03.2012
4,131
  Mecburi Hizmet Uygulaması: Sorular ve Yanıtları
 27.02.2012
4,335
  Mecburi Hizmet Zirvesi 28-29 Ocak`ta Hatay`da yapıldı
 31.01.2012
4,294
  Mecburi Hizmet Zirvesi
 10.01.2012
4,100
  Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek Temel Programı gerçekleştirildi
 05.12.2011
4,386
  TTB-UDEK Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu Medya İle İletişim Çalıştayı düzenledi
 12.04.2011
4,832
  Yandal Dosyaları Reddedilen Hekimlere Yönelik TTB-Hukuk Bürosu`ndan Bilgilendirme...
 08.04.2011
6,030
  TTB-UDEK MEZUNİYET SONRASI UZMANLIK EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI
 24.01.2011
5,094
  STE/SMG ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI
 11.01.2011
4,530
  TTB-UDEK 31. Seçimsiz Olağan Genel Kurulu
 01.12.2010
4,279
  Uzmanlık Eğitimi ve STE/SMG Ulusal Standartları Çalıştayı
 25.10.2010
5,423
  Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri Toplantısı
 11.10.2010
4,015
  Tıp Bilişimi Eğitimi Çalıştayı
 17.06.2010
4,804
  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile İlgili Danıştay Kararları “Sonuç ve Etkileri”
 03.06.2010
5,625
  31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü Basın Bildirisi
 31.05.2010
3,965
  Tıp Bilişimi Eğitimi Çalıştayı yapıldı
 30.05.2010
3,617
  Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı
 25.05.2010
3,707
  TTB-UDEK Uzmanlık Derneklerinin Asistan ve Yeni Uzman Hekim Temsilcileri İle Toplandı
 17.05.2010
3,467
  Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası'na ilişkin TTB görüşleri Hazine'ye iletildi
 13.05.2010
3,971
  Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı
 01.03.2010
7,353
  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
 24.02.2010
4,694
  Tam Gün Yasa Tasarısı ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği TTB-UDEK Toplantısı
 28.08.2009
4,287
  XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 05.12.2008
5,082
  YETERLİK KURULU YÖNERGE TASLAĞI
 07.04.2006
8,407
  Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi
 07.04.2006
7,832
  TTB-UYEK Genel Kurulu 6 Mayıs'ta yapılıyor.
 03.02.2006
5,423
  Kuş Gribi Hakkında...
 03.02.2006
5,432
  Mecburi Hizmetin Yürütmesi Durduruldu
 03.02.2006
5,378
  Hukuk Dışı Atamalar Geri Alınsın
 03.02.2006
5,887

Cerrahi Bilimler Arşivi

"Cerrahi Bilimler" kategorisine ait haber arşivi.

  Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Alanında Kurum Ziyareti
 24.03.2016
2,151
  Acil servise başvuran hastalara müdahalede uzmanlık alanına göre yaş sınırı
 12.03.2016
2,155

Temel Bilimler Arşivi

"Temel Bilimler" kategorisine ait haber arşivi.

  Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ilk kurum ziyaret programını gerçekleştirdi.
 12.03.2016
2,151