HABER ARŞİVİ

  • Genel Haberler
  • Dahili Bilimler
  • Cerrahi Bilimler
  • Temel Bilimler

Genel Haberler Arşivi

"Genel Haberler" kategorisine ait haber arşivi.

  “Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması” ve “Doçentlik” Süreçleri
 16.01.2018
823
  XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı yapıldı.
 22.12.2017
1,683
  TTB UDEK XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı ve Çalışma Grupları Toplantıları
 07.12.2017
765
  TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı.
 30.11.2017
703
  TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 38. Olağan Genel Kurulu Tutanağı (18 Kasım 2017)
 20.11.2017
1,011
  Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz!
 17.11.2017
725
  TTB UDEK 38. Olağan Genel Kurulu
 17.11.2017
626
  Mustafa Kemal Atatürk`ü saygıyla anıyoruz.
 17.11.2017
645
  TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları
 17.11.2017
695
  “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti.
 17.11.2017
618
  Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı.
 17.11.2017
546
  Hekimlik Andı güncellendi.
 17.11.2017
521
  TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 37. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
 09.12.2016
2,705
  XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 02.12.2016
2,066
  Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü
 21.11.2016
1,857
  TTB ve uzmanlık derneklerinden `tütün kontrolü` hakkında açıklama
 01.07.2016
2,363
  TTB 67. Büyük Kongresi
 31.05.2016
2,092
  TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı.
 31.05.2016
2,113
  Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı.
 31.05.2016
2,041
  Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu
 26.05.2016
1,966
  Tıpta Uzmanlık Kurulu Değerlendirme Toplantısı
 12.05.2016
2,345
  “Sürücü Belgesi Olur Raporu” Toplantısı
 12.05.2016
2,210
  TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı
 10.05.2016
1,358
  "Tıbbın Alternatifi Olmaz" Sempozyumu
 10.05.2016
1,437
  Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır.
 06.05.2016
1,415
  Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı
 03.05.2016
1,207
  TTB, Letonya`da "Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi" konfrenasına katıldı.
 03.05.2016
1,143
  ÖSYM`ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı
 03.05.2016
1,220
  TTB Merkez Konseyi 14 Mart Tıp Haftası mesajı
 15.03.2016
1,160
  ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ
 15.03.2016
1,132
  `Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı` sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı
 12.03.2016
1,123
  TTB UDEK Yürütme Kurulu 24 Şubat 2016 tarihinde toplandı.
 27.02.2016
1,234
  TTB UDEK Yürütme Kurulu 27 Ocak 2016 tarihinde toplandı.
 27.02.2016
1,056
  XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 18.12.2013
5,661
  TTB - UDEK Yürütme Kurulu Üyeleri TTB - UDEK Çalışmalarını Geliştirmek Amacıyla TTB - UDEK Üyesi Derneklerin Temsilcileri ile Toplantı Yaptı.
 23.09.2013
5,343
  Eğitici Gelişim Etkinliği
 13.06.2013
4,646
  TTB - UDEK - UYEK Genel Kurulu
 10.12.2012
4,211
  TTB - UDEK Olağan (Seçimsiz) Genel Kurulu
 22.11.2012
3,482
  TTB - UDEK - UYEK Olağan Seçimli Genel Kurulu
 22.11.2012
3,526
  Yürütme Kurulu Toplantısı
 12.11.2012
4,625
  Mesleki Geleceği Planlama ve Akademik Destek, Liderlik Programı Düzey 2 etkinliği tamamlandı
 15.10.2012
3,906
  Anahtar Yetkinlikler
 16.08.2012
3,960
  Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı-II
 12.06.2012
4,948
  Artık Yeter!
 18.04.2012
3,860
  Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı - I
 07.04.2012
4,479
  Dr. Füsun Sayek VI. Eğitim Hastaneleri Kurultayı İstanbul`da gerçekleştirildi
 22.03.2012
4,266
  Mecburi Hizmet Uygulaması: Sorular ve Yanıtları
 27.02.2012
4,442
  Mecburi Hizmet Zirvesi 28-29 Ocak`ta Hatay`da yapıldı
 31.01.2012
4,405
  Mecburi Hizmet Zirvesi
 10.01.2012
4,207
  Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek Temel Programı gerçekleştirildi
 05.12.2011
4,494
  TTB-UDEK Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu Medya İle İletişim Çalıştayı düzenledi
 12.04.2011
4,943
  Yandal Dosyaları Reddedilen Hekimlere Yönelik TTB-Hukuk Bürosu`ndan Bilgilendirme...
 08.04.2011
6,129
  TTB-UDEK MEZUNİYET SONRASI UZMANLIK EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI
 24.01.2011
5,218
  STE/SMG ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI
 11.01.2011
4,632
  TTB-UDEK 31. Seçimsiz Olağan Genel Kurulu
 01.12.2010
4,399
  Uzmanlık Eğitimi ve STE/SMG Ulusal Standartları Çalıştayı
 25.10.2010
5,568
  Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri Toplantısı
 11.10.2010
4,135
  Tıp Bilişimi Eğitimi Çalıştayı
 17.06.2010
4,918
  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile İlgili Danıştay Kararları “Sonuç ve Etkileri”
 03.06.2010
5,766
  31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü Basın Bildirisi
 31.05.2010
4,111
  Tıp Bilişimi Eğitimi Çalıştayı yapıldı
 30.05.2010
3,729
  Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı
 25.05.2010
3,830
  TTB-UDEK Uzmanlık Derneklerinin Asistan ve Yeni Uzman Hekim Temsilcileri İle Toplandı
 17.05.2010
3,589
  Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası'na ilişkin TTB görüşleri Hazine'ye iletildi
 13.05.2010
4,107
  Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı
 01.03.2010
7,485
  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
 24.02.2010
4,803
  Tam Gün Yasa Tasarısı ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği TTB-UDEK Toplantısı
 28.08.2009
4,398
  XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 05.12.2008
5,206
  YETERLİK KURULU YÖNERGE TASLAĞI
 07.04.2006
8,544
  Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi
 07.04.2006
7,956
  TTB-UYEK Genel Kurulu 6 Mayıs'ta yapılıyor.
 03.02.2006
5,532
  Kuş Gribi Hakkında...
 03.02.2006
5,550
  Mecburi Hizmetin Yürütmesi Durduruldu
 03.02.2006
5,482
  Hukuk Dışı Atamalar Geri Alınsın
 03.02.2006
6,004

Cerrahi Bilimler Arşivi

"Cerrahi Bilimler" kategorisine ait haber arşivi.

  Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Alanında Kurum Ziyareti
 24.03.2016
2,352
  Acil servise başvuran hastalara müdahalede uzmanlık alanına göre yaş sınırı
 12.03.2016
2,338

Temel Bilimler Arşivi

"Temel Bilimler" kategorisine ait haber arşivi.

  Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ilk kurum ziyaret programını gerçekleştirdi.
 12.03.2016
2,318