HABER ARŞİVİ

  • Genel Haberler
  • Dahili Bilimler
  • Cerrahi Bilimler
  • Temel Bilimler

Genel Haberler Arşivi

"Genel Haberler" kategorisine ait haber arşivi.

  “Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması” ve “Doçentlik” Süreçleri
 16.01.2018
493
  XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı yapıldı.
 22.12.2017
1,209
  TTB UDEK XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı ve Çalışma Grupları Toplantıları
 07.12.2017
491
  TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı.
 30.11.2017
416
  TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 38. Olağan Genel Kurulu Tutanağı (18 Kasım 2017)
 20.11.2017
661
  Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz!
 17.11.2017
429
  TTB UDEK 38. Olağan Genel Kurulu
 17.11.2017
368
  Mustafa Kemal Atatürk`ü saygıyla anıyoruz.
 17.11.2017
356
  TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları
 17.11.2017
429
  “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti.
 17.11.2017
348
  Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı.
 17.11.2017
300
  Hekimlik Andı güncellendi.
 17.11.2017
302
  TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 37. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
 09.12.2016
2,406
  XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 02.12.2016
1,793
  Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü
 21.11.2016
1,636
  TTB ve uzmanlık derneklerinden `tütün kontrolü` hakkında açıklama
 01.07.2016
2,117
  TTB 67. Büyük Kongresi
 31.05.2016
1,880
  TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı.
 31.05.2016
1,884
  Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı.
 31.05.2016
1,825
  Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu
 26.05.2016
1,741
  Tıpta Uzmanlık Kurulu Değerlendirme Toplantısı
 12.05.2016
1,999
  “Sürücü Belgesi Olur Raporu” Toplantısı
 12.05.2016
1,971
  TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı
 10.05.2016
1,156
  "Tıbbın Alternatifi Olmaz" Sempozyumu
 10.05.2016
1,231
  Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır.
 06.05.2016
1,205
  Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı
 03.05.2016
978
  TTB, Letonya`da "Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi" konfrenasına katıldı.
 03.05.2016
945
  ÖSYM`ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı
 03.05.2016
993
  TTB Merkez Konseyi 14 Mart Tıp Haftası mesajı
 15.03.2016
967
  ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ
 15.03.2016
902
  `Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı` sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı
 12.03.2016
927
  TTB UDEK Yürütme Kurulu 24 Şubat 2016 tarihinde toplandı.
 27.02.2016
1,050
  TTB UDEK Yürütme Kurulu 27 Ocak 2016 tarihinde toplandı.
 27.02.2016
866
  XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 18.12.2013
5,438
  TTB - UDEK Yürütme Kurulu Üyeleri TTB - UDEK Çalışmalarını Geliştirmek Amacıyla TTB - UDEK Üyesi Derneklerin Temsilcileri ile Toplantı Yaptı.
 23.09.2013
5,123
  Eğitici Gelişim Etkinliği
 13.06.2013
4,468
  TTB - UDEK - UYEK Genel Kurulu
 10.12.2012
4,014
  TTB - UDEK Olağan (Seçimsiz) Genel Kurulu
 22.11.2012
3,279
  TTB - UDEK - UYEK Olağan Seçimli Genel Kurulu
 22.11.2012
3,304
  Yürütme Kurulu Toplantısı
 12.11.2012
4,430
  Mesleki Geleceği Planlama ve Akademik Destek, Liderlik Programı Düzey 2 etkinliği tamamlandı
 15.10.2012
3,670
  Anahtar Yetkinlikler
 16.08.2012
3,793
  Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı-II
 12.06.2012
4,754
  Artık Yeter!
 18.04.2012
3,653
  Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı - I
 07.04.2012
4,250
  Dr. Füsun Sayek VI. Eğitim Hastaneleri Kurultayı İstanbul`da gerçekleştirildi
 22.03.2012
4,050
  Mecburi Hizmet Uygulaması: Sorular ve Yanıtları
 27.02.2012
4,224
  Mecburi Hizmet Zirvesi 28-29 Ocak`ta Hatay`da yapıldı
 31.01.2012
4,201
  Mecburi Hizmet Zirvesi
 10.01.2012
4,015
  Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek Temel Programı gerçekleştirildi
 05.12.2011
4,286
  TTB-UDEK Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu Medya İle İletişim Çalıştayı düzenledi
 12.04.2011
4,724
  Yandal Dosyaları Reddedilen Hekimlere Yönelik TTB-Hukuk Bürosu`ndan Bilgilendirme...
 08.04.2011
5,942
  TTB-UDEK MEZUNİYET SONRASI UZMANLIK EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI
 24.01.2011
5,004
  STE/SMG ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI
 11.01.2011
4,443
  TTB-UDEK 31. Seçimsiz Olağan Genel Kurulu
 01.12.2010
4,174
  Uzmanlık Eğitimi ve STE/SMG Ulusal Standartları Çalıştayı
 25.10.2010
5,319
  Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri Toplantısı
 11.10.2010
3,914
  Tıp Bilişimi Eğitimi Çalıştayı
 17.06.2010
4,717
  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile İlgili Danıştay Kararları “Sonuç ve Etkileri”
 03.06.2010
5,525
  31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü Basın Bildirisi
 31.05.2010
3,860
  Tıp Bilişimi Eğitimi Çalıştayı yapıldı
 30.05.2010
3,517
  Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı
 25.05.2010
3,594
  TTB-UDEK Uzmanlık Derneklerinin Asistan ve Yeni Uzman Hekim Temsilcileri İle Toplandı
 17.05.2010
3,374
  Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası'na ilişkin TTB görüşleri Hazine'ye iletildi
 13.05.2010
3,861
  Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı
 01.03.2010
7,259
  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
 24.02.2010
4,607
  Tam Gün Yasa Tasarısı ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği TTB-UDEK Toplantısı
 28.08.2009
4,205
  XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 05.12.2008
4,985
  YETERLİK KURULU YÖNERGE TASLAĞI
 07.04.2006
8,317
  Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi
 07.04.2006
7,733
  TTB-UYEK Genel Kurulu 6 Mayıs'ta yapılıyor.
 03.02.2006
5,341
  Kuş Gribi Hakkında...
 03.02.2006
5,335
  Mecburi Hizmetin Yürütmesi Durduruldu
 03.02.2006
5,289
  Hukuk Dışı Atamalar Geri Alınsın
 03.02.2006
5,795

Cerrahi Bilimler Arşivi

"Cerrahi Bilimler" kategorisine ait haber arşivi.

  Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Alanında Kurum Ziyareti
 24.03.2016
2,030
  Acil servise başvuran hastalara müdahalede uzmanlık alanına göre yaş sınırı
 12.03.2016
2,040

Temel Bilimler Arşivi

"Temel Bilimler" kategorisine ait haber arşivi.

  Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ilk kurum ziyaret programını gerçekleştirdi.
 12.03.2016
2,046