HABER ARŞİVİ

  • Genel Haberler
  • Dahili Bilimler
  • Cerrahi Bilimler
  • Temel Bilimler

Genel Haberler Arşivi

"Genel Haberler" kategorisine ait haber arşivi.

  Tütün kontrolü ile ilgili gelişmelere ilişkin UDEK ve TTB görüşü
 12.11.2018
90
  XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İzmir’de Yapılacak
 07.11.2018
41
  Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin Bazı Hükümleri Hakkında BİLGİ NOTU
 02.11.2018
56
  TTB, Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Toplandı
 18.10.2018
94
  Sağlıkta Mobbing Mobbingde Sağlık Sempozyumu
 04.10.2018
102
  Muayenehanede Yapılabilecek Tıbbi İşlemler
 03.10.2018
135
  Bir meslektaşımız daha uğradığı şiddet nedeniyle yaşamını kaybetti.
 03.10.2018
138
  “Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması” ve “Doçentlik” Süreçleri
 16.01.2018
1,002
  XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı yapıldı.
 22.12.2017
1,884
  TTB UDEK XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı ve Çalışma Grupları Toplantıları
 07.12.2017
940
  TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı.
 30.11.2017
848
  TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 38. Olağan Genel Kurulu Tutanağı (18 Kasım 2017)
 20.11.2017
1,188
  Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz!
 17.11.2017
879
  TTB UDEK 38. Olağan Genel Kurulu
 17.11.2017
758
  Mustafa Kemal Atatürk`ü saygıyla anıyoruz.
 17.11.2017
785
  TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları
 17.11.2017
829
  “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti.
 17.11.2017
769
  Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı.
 17.11.2017
682
  Hekimlik Andı güncellendi.
 17.11.2017
637
  TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 37. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
 09.12.2016
2,836
  XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 02.12.2016
2,174
  Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü
 21.11.2016
1,972
  TTB ve uzmanlık derneklerinden `tütün kontrolü` hakkında açıklama
 01.07.2016
2,485
  TTB 67. Büyük Kongresi
 31.05.2016
2,203
  TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı.
 31.05.2016
2,226
  Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı.
 31.05.2016
2,159
  Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu
 26.05.2016
2,069
  Tıpta Uzmanlık Kurulu Değerlendirme Toplantısı
 12.05.2016
2,473
  “Sürücü Belgesi Olur Raporu” Toplantısı
 12.05.2016
2,321
  TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı
 10.05.2016
1,473
  "Tıbbın Alternatifi Olmaz" Sempozyumu
 10.05.2016
1,552
  Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır.
 06.05.2016
1,524
  Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı
 03.05.2016
1,338
  TTB, Letonya`da "Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi" konfrenasına katıldı.
 03.05.2016
1,246
  ÖSYM`ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı
 03.05.2016
1,349
  TTB Merkez Konseyi 14 Mart Tıp Haftası mesajı
 15.03.2016
1,268
  ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ
 15.03.2016
1,244
  `Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı` sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı
 12.03.2016
1,244
  TTB UDEK Yürütme Kurulu 24 Şubat 2016 tarihinde toplandı.
 27.02.2016
1,343
  TTB UDEK Yürütme Kurulu 27 Ocak 2016 tarihinde toplandı.
 27.02.2016
1,171
  XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 18.12.2013
5,763
  TTB - UDEK Yürütme Kurulu Üyeleri TTB - UDEK Çalışmalarını Geliştirmek Amacıyla TTB - UDEK Üyesi Derneklerin Temsilcileri ile Toplantı Yaptı.
 23.09.2013
5,487
  Eğitici Gelişim Etkinliği
 13.06.2013
4,752
  TTB - UDEK - UYEK Genel Kurulu
 10.12.2012
4,327
  TTB - UDEK Olağan (Seçimsiz) Genel Kurulu
 22.11.2012
3,592
  TTB - UDEK - UYEK Olağan Seçimli Genel Kurulu
 22.11.2012
3,647
  Yürütme Kurulu Toplantısı
 12.11.2012
4,728
  Mesleki Geleceği Planlama ve Akademik Destek, Liderlik Programı Düzey 2 etkinliği tamamlandı
 15.10.2012
4,067
  Anahtar Yetkinlikler
 16.08.2012
4,063
  Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı-II
 12.06.2012
5,086
  Artık Yeter!
 18.04.2012
3,976
  Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı - I
 07.04.2012
4,612
  Dr. Füsun Sayek VI. Eğitim Hastaneleri Kurultayı İstanbul`da gerçekleştirildi
 22.03.2012
4,384
  Mecburi Hizmet Uygulaması: Sorular ve Yanıtları
 27.02.2012
4,554
  Mecburi Hizmet Zirvesi 28-29 Ocak`ta Hatay`da yapıldı
 31.01.2012
4,507
  Mecburi Hizmet Zirvesi
 10.01.2012
4,320
  Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek Temel Programı gerçekleştirildi
 05.12.2011
4,636
  TTB-UDEK Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu Medya İle İletişim Çalıştayı düzenledi
 12.04.2011
5,052
  Yandal Dosyaları Reddedilen Hekimlere Yönelik TTB-Hukuk Bürosu`ndan Bilgilendirme...
 08.04.2011
6,237
  TTB-UDEK MEZUNİYET SONRASI UZMANLIK EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI
 24.01.2011
5,352
  STE/SMG ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI
 11.01.2011
4,755
  TTB-UDEK 31. Seçimsiz Olağan Genel Kurulu
 01.12.2010
4,518
  Uzmanlık Eğitimi ve STE/SMG Ulusal Standartları Çalıştayı
 25.10.2010
5,720
  Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri Toplantısı
 11.10.2010
4,246
  Tıp Bilişimi Eğitimi Çalıştayı
 17.06.2010
5,028
  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile İlgili Danıştay Kararları “Sonuç ve Etkileri”
 03.06.2010
5,888
  31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü Basın Bildirisi
 31.05.2010
4,239
  Tıp Bilişimi Eğitimi Çalıştayı yapıldı
 30.05.2010
3,868
  Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı
 25.05.2010
3,960
  TTB-UDEK Uzmanlık Derneklerinin Asistan ve Yeni Uzman Hekim Temsilcileri İle Toplandı
 17.05.2010
3,723
  Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası'na ilişkin TTB görüşleri Hazine'ye iletildi
 13.05.2010
4,218
  Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı
 01.03.2010
7,622
  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
 24.02.2010
4,925
  Tam Gün Yasa Tasarısı ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği TTB-UDEK Toplantısı
 28.08.2009
4,494
  XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 05.12.2008
5,324
  YETERLİK KURULU YÖNERGE TASLAĞI
 07.04.2006
8,660
  Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi
 07.04.2006
8,068
  TTB-UYEK Genel Kurulu 6 Mayıs'ta yapılıyor.
 03.02.2006
5,635
  Kuş Gribi Hakkında...
 03.02.2006
5,669
  Mecburi Hizmetin Yürütmesi Durduruldu
 03.02.2006
5,597
  Hukuk Dışı Atamalar Geri Alınsın
 03.02.2006
6,120

Cerrahi Bilimler Arşivi

"Cerrahi Bilimler" kategorisine ait haber arşivi.

  Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Alanında Kurum Ziyareti
 24.03.2016
2,521
  Acil servise başvuran hastalara müdahalede uzmanlık alanına göre yaş sınırı
 12.03.2016
2,499

Temel Bilimler Arşivi

"Temel Bilimler" kategorisine ait haber arşivi.

  Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ilk kurum ziyaret programını gerçekleştirdi.
 12.03.2016
2,475