HABER ARŞİVİ

  • Genel Haberler
  • Dahili Bilimler
  • Cerrahi Bilimler
  • Temel Bilimler

Genel Haberler Arşivi

"Genel Haberler" kategorisine ait haber arşivi.

  “Yardımcı Doçentliğin Kaldırılması” ve “Doçentlik” Süreçleri
 16.01.2018
241
  XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı yapıldı.
 22.12.2017
823
  TTB UDEK XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı ve Çalışma Grupları Toplantıları
 07.12.2017
278
  TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı.
 30.11.2017
229
  TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 38. Olağan Genel Kurulu Tutanağı (18 Kasım 2017)
 20.11.2017
412
  Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz!
 17.11.2017
236
  TTB UDEK 38. Olağan Genel Kurulu
 17.11.2017
204
  Mustafa Kemal Atatürk`ü saygıyla anıyoruz.
 17.11.2017
175
  TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları
 17.11.2017
228
  “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti.
 17.11.2017
167
  Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı.
 17.11.2017
150
  Hekimlik Andı güncellendi.
 17.11.2017
150
  TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 37. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
 09.12.2016
2,215
  XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 02.12.2016
1,619
  Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü
 21.11.2016
1,485
  TTB ve uzmanlık derneklerinden `tütün kontrolü` hakkında açıklama
 01.07.2016
1,959
  TTB 67. Büyük Kongresi
 31.05.2016
1,733
  TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı.
 31.05.2016
1,743
  Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı.
 31.05.2016
1,688
  Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu
 26.05.2016
1,609
  Tıpta Uzmanlık Kurulu Değerlendirme Toplantısı
 12.05.2016
1,824
  “Sürücü Belgesi Olur Raporu” Toplantısı
 12.05.2016
1,793
  TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı
 10.05.2016
1,001
  "Tıbbın Alternatifi Olmaz" Sempozyumu
 10.05.2016
1,069
  Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır.
 06.05.2016
1,052
  Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı
 03.05.2016
829
  TTB, Letonya`da "Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi" konfrenasına katıldı.
 03.05.2016
801
  ÖSYM`ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı
 03.05.2016
829
  TTB Merkez Konseyi 14 Mart Tıp Haftası mesajı
 15.03.2016
820
  ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ
 15.03.2016
753
  `Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı` sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı
 12.03.2016
766
  TTB UDEK Yürütme Kurulu 24 Şubat 2016 tarihinde toplandı.
 27.02.2016
894
  TTB UDEK Yürütme Kurulu 27 Ocak 2016 tarihinde toplandı.
 27.02.2016
719
  XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 18.12.2013
5,284
  TTB - UDEK Yürütme Kurulu Üyeleri TTB - UDEK Çalışmalarını Geliştirmek Amacıyla TTB - UDEK Üyesi Derneklerin Temsilcileri ile Toplantı Yaptı.
 23.09.2013
4,952
  Eğitici Gelişim Etkinliği
 13.06.2013
4,309
  TTB - UDEK - UYEK Genel Kurulu
 10.12.2012
3,859
  TTB - UDEK Olağan (Seçimsiz) Genel Kurulu
 22.11.2012
3,119
  TTB - UDEK - UYEK Olağan Seçimli Genel Kurulu
 22.11.2012
3,151
  Yürütme Kurulu Toplantısı
 12.11.2012
4,273
  Mesleki Geleceği Planlama ve Akademik Destek, Liderlik Programı Düzey 2 etkinliği tamamlandı
 15.10.2012
3,517
  Anahtar Yetkinlikler
 16.08.2012
3,646
  Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı-II
 12.06.2012
4,610
  Artık Yeter!
 18.04.2012
3,499
  Uzmanlık Eğitimi Özgün Standartlar ve Yetkinlikler Çalıştayı - I
 07.04.2012
4,080
  Dr. Füsun Sayek VI. Eğitim Hastaneleri Kurultayı İstanbul`da gerçekleştirildi
 22.03.2012
3,900
  Mecburi Hizmet Uygulaması: Sorular ve Yanıtları
 27.02.2012
4,048
  Mecburi Hizmet Zirvesi 28-29 Ocak`ta Hatay`da yapıldı
 31.01.2012
4,041
  Mecburi Hizmet Zirvesi
 10.01.2012
3,834
  Mesleki Geleceğini Planlama ve Akademik Destek Temel Programı gerçekleştirildi
 05.12.2011
4,106
  TTB-UDEK Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu Medya İle İletişim Çalıştayı düzenledi
 12.04.2011
4,537
  Yandal Dosyaları Reddedilen Hekimlere Yönelik TTB-Hukuk Bürosu`ndan Bilgilendirme...
 08.04.2011
5,765
  TTB-UDEK MEZUNİYET SONRASI UZMANLIK EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI
 24.01.2011
4,842
  STE/SMG ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI
 11.01.2011
4,274
  TTB-UDEK 31. Seçimsiz Olağan Genel Kurulu
 01.12.2010
4,004
  Uzmanlık Eğitimi ve STE/SMG Ulusal Standartları Çalıştayı
 25.10.2010
5,168
  Uzmanlık Dernekleri Temsilcileri Toplantısı
 11.10.2010
3,764
  Tıp Bilişimi Eğitimi Çalıştayı
 17.06.2010
4,567
  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile İlgili Danıştay Kararları “Sonuç ve Etkileri”
 03.06.2010
5,340
  31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü Basın Bildirisi
 31.05.2010
3,680
  Tıp Bilişimi Eğitimi Çalıştayı yapıldı
 30.05.2010
3,351
  Tıp Eğitiminde Tıp Bilişimi Çalıştayı
 25.05.2010
3,380
  TTB-UDEK Uzmanlık Derneklerinin Asistan ve Yeni Uzman Hekim Temsilcileri İle Toplandı
 17.05.2010
3,229
  Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası'na ilişkin TTB görüşleri Hazine'ye iletildi
 13.05.2010
3,681
  Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı
 01.03.2010
7,075
  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
 24.02.2010
4,430
  Tam Gün Yasa Tasarısı ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği TTB-UDEK Toplantısı
 28.08.2009
4,050
  XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı
 05.12.2008
4,826
  YETERLİK KURULU YÖNERGE TASLAĞI
 07.04.2006
8,169
  Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu Yönergesi
 07.04.2006
7,562
  TTB-UYEK Genel Kurulu 6 Mayıs'ta yapılıyor.
 03.02.2006
5,169
  Kuş Gribi Hakkında...
 03.02.2006
5,178
  Mecburi Hizmetin Yürütmesi Durduruldu
 03.02.2006
5,111
  Hukuk Dışı Atamalar Geri Alınsın
 03.02.2006
5,651

Cerrahi Bilimler Arşivi

"Cerrahi Bilimler" kategorisine ait haber arşivi.

  Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Alanında Kurum Ziyareti
 24.03.2016
1,832
  Acil servise başvuran hastalara müdahalede uzmanlık alanına göre yaş sınırı
 12.03.2016
1,847

Temel Bilimler Arşivi

"Temel Bilimler" kategorisine ait haber arşivi.

  Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ilk kurum ziyaret programını gerçekleştirdi.
 12.03.2016
1,826