TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı

Yeni Yasa Tasarısı nelere yol açar? Ne yapmalı? Öğrenciler, hekimler, öğretim üyeleri, ÖSYM hep birlikte tartışıyoruz. 21 Mayıs 2016 Ankara Etkinlik Bilgileri için ...