22 Temmuz 2019, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Tebliğ - Genelge

Başlık Süzgeci 

# Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
141 SAĞLIK BİRİMLERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 12230
142 OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 26459
143 BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Tedavi Yardımı) (2005) 60752
144 KURUM TABİPLİKLERİNİN STANDARDINA DAİR SAĞLIK BAKANLIĞI TEBLİĞİ 25749
145 SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DEVRİ HAKKINDA GENELGE 13071
146 YEŞİL KART UYGULAMALARI 36125
147 SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA DÜZENİ HAKKINDA GENELGE 26338
148 YEŞİL KART İLAÇ VE ECZANE UYGULAMALARI 23100
149 HASTA HAKLARI GENELGESİ 27419
150 SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET KUSURU GENELGESİ 17670
151 BEŞERİ VE VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE KULLANILAN RENKLENDİRİCİLERLE İLGİLİ TEBLİĞ 16702
152 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RİSK GRUPLARI LİSTESİ TEBLİĞİ 49682
153 BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBARI VE BİLDİRİM SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ 39047
154 DEVLET MEMURLARINA DOĞUM SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/3) 24092
155 DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ 26982
156 GEZİCİ/MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA GENELGE 25192
157 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN İHLAL KARARLARI HAKKINDA GENELGE 19908
158 MANUAL ON THE EFFECTİVE INVESTİGATİON AND DOCUMENTATİON OF TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADİNG TREATMENT OR PUNİSHMENT (THE ISTANBUL PROTOCOL) İSTANBUL PROTOKOLÜ 58320
159 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEBLİĞİ 15171
160 MAGNETİK REZONANS CİHAZLARI HAKKINDA GENELGE 13819

Sayfa 8 / 9