20 Haziran 2019, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 11228
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 10211
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 32649
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 94110