17 Aralık 2018, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 9808
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 8740
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 25590
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 79485