24 Ağustos 2019, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 11679
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 10682
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 34150
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 98209