19 Nisan 2019, Cuma
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 10815
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 9726
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 30299
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 89167