24 Şubat 2018, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 7531
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 6720
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 18063
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 63474