17 Ekim 2019, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 12046
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 11105
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 35837
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 101328