19 Ekim 2018, Cuma
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 9372
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 8311
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 22797
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 74652