21 Ocak 2020, Salı
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 12771
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 11734
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 39252
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 107813