07 Aralık 2019, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 12381
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 11404
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 37734
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 104838