18 Şubat 2019, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 10379
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 9263
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 27761
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 84100