20 Nisan 2018, Cuma
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 7987
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 7107
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 18998
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 66964