30 Mart 2017, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 5106
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 4589
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 14561
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 44867