25 Haziran 2019, Salı
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 11270
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 10258
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 32800
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 94432