21 Şubat 2018, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 7494
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 6704
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 18029
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 63213