17 Haziran 2018, Pazar
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 8434
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 7569
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 20308
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 69639