22 Nisan 2019, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 10827
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 9752
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 30393
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 89414