21 Şubat 2019, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 10412
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 9291
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 27857
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 84371