28 Temmuz 2017, Cuma
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 5837
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 5179
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 15640
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 50942