19 Ekim 2019, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 12064
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 11116
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 35920
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 101467