19 Nisan 2018, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 7987
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 7106
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 18994
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 66959