23 Kasım 2017, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 6772
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 6127
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 16830
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 56416