25 Eylül 2017, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 6394
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 5793
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 16286
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 52869