17 Ağustos 2019, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 11625
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 10629
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 34015
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 97886