29 Mart 2020, Pazar
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 13164
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 12126
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 40756
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 111426