27 Mayıs 2017, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 5450
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 4885
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 15151
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 48535