14 Ağustos 2018, Salı
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 8911
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 7914
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 21129
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 71609