20 Şubat 2018, Salı
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

51 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU - 5548 36681
52 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 13139
53 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 12652
54 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU 25275
55 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU (MÜLGA) 13654
56 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 2604
57 KOZMETİK KANUNU 17256
58 MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN - 5525 15079
59 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 16006
60 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU - 5544 21393
61 MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN 18636
62 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 20438
63 ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN 16283
64 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN 26850
65 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 16427
66 RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN 15014
67 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (663 sayılı KHK) 28193
68 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (6354) 23598
69 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6514 6838
70 SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 7186
71 SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 81945
72 SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ KURULUŞ KANUNU 15146
73 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN İLE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARA 23824
74 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 33509
75 SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN 25503
76 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN 17551
77 SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU 12603
78 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU - 5502 60680
79 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 18327
80 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (5510) 14743
81 TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU 99657
82 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN - 4077 18724
83 TÜRK CEZA KANUNU - 5237 20407
84 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 13912
85 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU (3224) 26142
86 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU 12268
87 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN 13731
88 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 90543
89 UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA DAİR KANUN 21179
90 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU (6735) 3040
91 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 74192
92 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 5947 18814
93 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU (2547) 41354
94 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU (2914) 39002

Sayfa 2 / 2