26 Eylül 2018, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

51 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU - 5548 39686
52 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 14774
53 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 14109
54 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU 27370
55 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU (MÜLGA) 15272
56 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 4007
57 KOZMETİK KANUNU 19265
58 MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN - 5525 16888
59 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 17820
60 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU - 5544 23042
61 MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN 20226
62 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 23086
63 ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN 17903
64 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN 29040
65 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 18037
66 RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN 16728
67 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (663 sayılı KHK) 31607
68 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (6354) 25589
69 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6514 8733
70 SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8738
71 SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 91675
72 SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ KURULUŞ KANUNU 17001
73 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN İLE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARA 25708
74 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 35907
75 SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN 27832
76 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN 19388
77 SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU 14291
78 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU - 5502 62628
79 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 20029
80 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (5510) 16404
81 TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU 105997
82 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN - 4077 27528
83 TÜRK CEZA KANUNU - 5237 22308
84 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 15511
85 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU (3224) 28742
86 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU 13867
87 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN 15403
88 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 96851
89 UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA DAİR KANUN 23048
90 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU (6735) 4564
91 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 81340
92 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 5947 20651
93 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU (2547) 44465
94 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU (2914) 42681

Sayfa 2 / 2