20 Haziran 2019, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 64570
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 47494
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 8049
4 6225 SAYILI TORBA YASA 52545
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 452805
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 27043
7 650 SAYILI KHK 28309
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 71583
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 51203
10 ANAYASA - 2709 48057
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 34927
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 39329
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 17596
14 BASIN KANUNU - 5187 49799
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 25366
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 21848
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 20507
18 BELEDİYE KANUNU 5393 97662
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 28187
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 22532
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 24366
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 20209
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 20562
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 18462
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 22699
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 21699
27 ÇEVRE KANUNU 97703
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 81781
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 25871
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 57323
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 38466
32 DERNEKLER KANUNU 34515
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 32575
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24215
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 18689
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 19126
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 26247
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 77092
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 45390
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 144667
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 39866
42 İŞ KANUNU - 4857 46088
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6365
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 18024
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 7850
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 22327
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 30633
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 43306
49 KABAHATLER KANUNU 138241
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 24302

Sayfa 1 / 2