19 Ekim 2019, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 66354
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 57257
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 9365
4 6225 SAYILI TORBA YASA 54553
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 473749
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 28468
7 650 SAYILI KHK 29555
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 74373
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 52505
10 ANAYASA - 2709 49272
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 35983
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 40305
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 18430
14 BASIN KANUNU - 5187 51310
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 26297
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 22670
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 21379
18 BELEDİYE KANUNU 5393 100263
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 29294
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 23622
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 25322
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 21160
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 21464
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 19389
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 23560
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 22727
27 ÇEVRE KANUNU 99944
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 122183
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 26930
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 63013
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 40598
32 DERNEKLER KANUNU 39193
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 34323
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 25177
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 19604
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 20080
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 28327
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 80853
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 46903
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 161430
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 41219
42 İŞ KANUNU - 4857 47212
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7243
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 18934
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 8913
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 23874
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 31768
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 44466
49 KABAHATLER KANUNU 144196
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 25358

Sayfa 1 / 2