14 Ağustos 2018, Salı
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 57101
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 26503
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 4344
4 6225 SAYILI TORBA YASA 47135
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 391912
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 23361
7 650 SAYILI KHK 25002
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 64130
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 46855
10 ANAYASA - 2709 44426
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 32211
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 36557
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 15454
14 BASIN KANUNU - 5187 43521
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 22800
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 19683
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 17946
18 BELEDİYE KANUNU 5393 87230
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 24628
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 19446
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 21880
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 17770
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 18210
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 16054
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 20421
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 19108
27 ÇEVRE KANUNU 88142
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 39254
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 23288
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 47874
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 32783
32 DERNEKLER KANUNU 27601
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 27857
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 21649
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 16339
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 16598
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 22888
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 69018
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 40911
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 117794
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 36209
42 İŞ KANUNU - 4857 42953
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 4113
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 15697
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 5119
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 20130
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 27093
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 39590
49 KABAHATLER KANUNU 127141
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 21703

Sayfa 1 / 2