20 Nisan 2018, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 54380
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 23173
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 3252
4 6225 SAYILI TORBA YASA 45324
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 370160
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 22071
7 650 SAYILI KHK 23662
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 61591
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 45054
10 ANAYASA - 2709 42862
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 30974
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 35170
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 14611
14 BASIN KANUNU - 5187 41673
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 21781
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 18728
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 16736
18 BELEDİYE KANUNU 5393 83797
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 23473
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 18297
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 20902
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 16809
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 17123
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 15130
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 19393
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 18044
27 ÇEVRE KANUNU 85733
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 36946
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 22412
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 46235
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 30974
32 DERNEKLER KANUNU 25756
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 26393
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 20652
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 15349
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 15628
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 21525
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 66775
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 39240
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 112142
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 34672
42 İŞ KANUNU - 4857 41746
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 3413
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 14843
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 4372
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 19250
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 25785
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 38199
49 KABAHATLER KANUNU 124206
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 20737

Sayfa 1 / 2