18 Ağustos 2019, Pazar
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 65415
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 51692
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 8669
4 6225 SAYILI TORBA YASA 53577
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 462234
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 27701
7 650 SAYILI KHK 28893
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 72852
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 51823
10 ANAYASA - 2709 48658
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 35442
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 39790
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 17993
14 BASIN KANUNU - 5187 50497
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 25818
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 22232
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 20927
18 BELEDİYE KANUNU 5393 99056
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 28773
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 23042
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 24823
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 20674
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 20995
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 18909
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 23116
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 22252
27 ÇEVRE KANUNU 98707
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 98679
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 26367
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 58240
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 39413
32 DERNEKLER KANUNU 36503
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 33391
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24667
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 19119
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 19591
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 27444
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 79306
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 46137
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 152006
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 40519
42 İŞ KANUNU - 4857 46654
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6790
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 18479
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 8360
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 22756
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 31177
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 43880
49 KABAHATLER KANUNU 141374
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 24797

Sayfa 1 / 2