19 Ekim 2018, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 58603
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 29429
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 5029
4 6225 SAYILI TORBA YASA 48111
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 400356
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 24048
7 650 SAYILI KHK 25663
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 65505
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 47962
10 ANAYASA - 2709 45294
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 32841
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 37201
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 15922
14 BASIN KANUNU - 5187 44584
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 23317
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 20128
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 18524
18 BELEDİYE KANUNU 5393 89534
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 25418
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 20089
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 22388
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 18277
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 18706
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 16545
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 20913
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 19645
27 ÇEVRE KANUNU 89620
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 40688
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 23742
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 52163
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 33866
32 DERNEKLER KANUNU 28610
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 28748
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 22106
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 16802
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 17071
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 23540
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 70759
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 41860
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 120358
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 36999
42 İŞ KANUNU - 4857 43659
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 4538
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 16202
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 5601
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 20574
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 27843
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 40497
49 KABAHATLER KANUNU 128955
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 22232

Sayfa 1 / 2