15 Aralık 2019, Pazar
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 67435
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 63457
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 10042
4 6225 SAYILI TORBA YASA 55498
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 490405
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 29294
7 650 SAYILI KHK 30194
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 76019
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 53183
10 ANAYASA - 2709 49836
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 36483
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 40761
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 18851
14 BASIN KANUNU - 5187 52207
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 26747
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23084
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 21825
18 BELEDİYE KANUNU 5393 101299
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 29770
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 24194
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 25771
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 21647
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 21897
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 19863
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 23961
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 23193
27 ÇEVRE KANUNU 101358
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 153066
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 27555
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 64278
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 41784
32 DERNEKLER KANUNU 42859
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 35224
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 25686
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 20044
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 20570
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 29048
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 82279
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 47623
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 174680
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 41999
42 İŞ KANUNU - 4857 47738
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7706
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 19357
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 9343
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 24303
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 32340
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 44980
49 KABAHATLER KANUNU 146386
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 25859

Sayfa 1 / 2