27 Mayıs 2017, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 45423
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 15981
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 480
4 6225 SAYILI TORBA YASA 39192
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 325138
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 18315
7 650 SAYILI KHK 19685
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 54050
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 39799
10 ANAYASA - 2709 37210
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 27703
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 30839
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 11992
14 BASIN KANUNU - 5187 35362
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 18221
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 15490
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 13041
18 BELEDİYE KANUNU 5393 61815
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 17760
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 14730
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 17421
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 13928
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 14340
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 12402
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 16420
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 15120
27 ÇEVRE KANUNU 77766
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 29990
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 19487
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 39606
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 25534
32 DERNEKLER KANUNU 20392
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 22527
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 17688
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 12369
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 12721
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 18327
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 58080
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 34059
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 94458
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 29728
42 İŞ KANUNU - 4857 37006
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1504
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 12194
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 2352
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 16488
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 21757
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 32828
49 KABAHATLER KANUNU 108853
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 17288

Sayfa 1 / 2