17 Haziran 2018, Pazar
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 55844
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 24580
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 3846
4 6225 SAYILI TORBA YASA 46198
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 385821
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 22775
7 650 SAYILI KHK 24357
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 63061
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 45981
10 ANAYASA - 2709 43743
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 31651
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 35886
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 15102
14 BASIN KANUNU - 5187 42795
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 22382
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 19226
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 17339
18 BELEDİYE KANUNU 5393 85631
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 24127
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 19021
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 21481
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 17364
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 17843
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 15682
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 19998
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 18661
27 ÇEVRE KANUNU 87263
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 38330
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 22853
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 47254
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 31923
32 DERNEKLER KANUNU 26703
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 27110
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 21272
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 15932
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 16231
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 22303
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 67878
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 40197
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 115467
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 35615
42 İŞ KANUNU - 4857 42418
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 3802
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 15247
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 4782
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 19805
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 26390
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 38906
49 KABAHATLER KANUNU 125861
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 21287

Sayfa 1 / 2