28 Temmuz 2017, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 46433
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 17180
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 792
4 6225 SAYILI TORBA YASA 40258
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 333123
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 18923
7 650 SAYILI KHK 20400
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 55226
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 40750
10 ANAYASA - 2709 38322
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 28265
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 31555
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 12454
14 BASIN KANUNU - 5187 36456
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 18818
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 16034
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 13618
18 BELEDİYE KANUNU 5393 66529
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 18819
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 15420
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 18168
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 14420
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 14847
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 12870
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 16937
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 15591
27 ÇEVRE KANUNU 79318
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 31402
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 20010
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 40251
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 26515
32 DERNEKLER KANUNU 21422
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 23193
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 18200
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 12880
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 13189
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 18909
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 59689
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 35154
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 97773
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 30599
42 İŞ KANUNU - 4857 38001
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1815
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 12651
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 2715
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 16932
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 22488
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 33961
49 KABAHATLER KANUNU 113034
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 17890

Sayfa 1 / 2