23 Şubat 2020, Pazar
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 68519
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 71199
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 10821
4 6225 SAYILI TORBA YASA 56553
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 506040
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 30318
7 650 SAYILI KHK 30974
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 77992
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 54052
10 ANAYASA - 2709 50586
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 37069
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 41304
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 19348
14 BASIN KANUNU - 5187 53717
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 27274
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23600
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 22359
18 BELEDİYE KANUNU 5393 102968
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 30385
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 24891
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 26335
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 22220
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 22393
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 20450
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 24420
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 23769
27 ÇEVRE KANUNU 103185
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 182831
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 28276
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 65483
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 43390
32 DERNEKLER KANUNU 48098
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 36317
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 26339
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 20608
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 21277
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 29976
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 84046
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 48580
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 190121
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 43285
42 İŞ KANUNU - 4857 48424
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8314
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 19887
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 9929
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 24887
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 33087
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 45769
49 KABAHATLER KANUNU 148964
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 26509

Sayfa 1 / 2