23 Kasım 2017, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 48712
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 19425
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 1707
4 6225 SAYILI TORBA YASA 42987
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 346541
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 20309
7 650 SAYILI KHK 21814
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 57783
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 42575
10 ANAYASA - 2709 40376
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29353
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 33227
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 13404
14 BASIN KANUNU - 5187 38694
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 20190
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 17244
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 14982
18 BELEDİYE KANUNU 5393 75156
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 20936
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 16770
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 19520
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 15528
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 15883
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 13908
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 18063
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 16707
27 ÇEVRE KANUNU 82148
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 33982
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 21081
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 43970
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 28372
32 DERNEKLER KANUNU 23111
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 24578
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 19386
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 13932
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 14290
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 20023
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 63048
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 36874
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 103828
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 32486
42 İŞ KANUNU - 4857 39903
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2509
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 13607
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 3401
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 17965
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 23863
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 36158
49 KABAHATLER KANUNU 118657
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 19263

Sayfa 1 / 2