17 Aralık 2018, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 60283
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 32806
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 5681
4 6225 SAYILI TORBA YASA 49021
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 411979
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 24716
7 650 SAYILI KHK 26255
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 66976
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 48849
10 ANAYASA - 2709 45984
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 33313
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 37694
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 16282
14 BASIN KANUNU - 5187 45525
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 23786
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 20494
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 18963
18 BELEDİYE KANUNU 5393 91596
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 26102
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 20591
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 22829
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 18702
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 19107
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 16981
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 21337
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 20103
27 ÇEVRE KANUNU 91536
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 44286
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 24160
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 53300
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 34823
32 DERNEKLER KANUNU 29573
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 29593
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 22518
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 17175
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 17482
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 24042
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 72102
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 42628
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 124137
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 37667
42 İŞ KANUNU - 4857 44198
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 4898
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 16575
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 6071
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 20921
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 28411
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 41114
49 KABAHATLER KANUNU 130696
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 22688

Sayfa 1 / 2