18 Şubat 2019, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 62069
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 36527
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6505
4 6225 SAYILI TORBA YASA 50271
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 423373
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 25502
7 650 SAYILI KHK 26936
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 68485
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 49748
10 ANAYASA - 2709 46798
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 33872
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 38341
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 16751
14 BASIN KANUNU - 5187 46684
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 24363
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 20973
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 19490
18 BELEDİYE KANUNU 5393 93675
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 26878
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 21202
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 23372
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 19254
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 19615
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 17514
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 21828
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 20696
27 ÇEVRE KANUNU 93857
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 50894
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 24732
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 54171
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 36072
32 DERNEKLER KANUNU 30808
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 30586
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 23115
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 17688
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 18048
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 24715
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 73642
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 43601
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 129480
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 38391
42 İŞ KANUNU - 4857 44864
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 5433
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 17076
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 6639
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 21414
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 29210
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 41851
49 KABAHATLER KANUNU 132938
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 23230

Sayfa 1 / 2