25 Eylül 2017, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 47542
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 18271
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 1314
4 6225 SAYILI TORBA YASA 41873
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 337177
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 19705
7 650 SAYILI KHK 21193
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 56434
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 41741
10 ANAYASA - 2709 39409
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 28906
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 32595
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 13023
14 BASIN KANUNU - 5187 37631
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 19610
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 16733
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 14391
18 BELEDİYE KANUNU 5393 70480
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 19935
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 16192
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 18969
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 15089
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 15463
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 13485
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 17592
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 16261
27 ÇEVRE KANUNU 80501
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 32780
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 20649
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 41001
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 27350
32 DERNEKLER KANUNU 22355
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 23927
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 18904
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 13478
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 13753
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 19552
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 61248
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 36074
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 100643
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 31553
42 İŞ KANUNU - 4857 39151
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2247
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 13219
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 3157
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 17566
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 23243
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 35294
49 KABAHATLER KANUNU 115988
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 18771

Sayfa 1 / 2