30 Mart 2017, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 44282
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 14040
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 70
4 6225 SAYILI TORBA YASA 38026
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 308879
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 17364
7 650 SAYILI KHK 18973
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 52924
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 38917
10 ANAYASA - 2709 36241
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 27163
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 30194
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 11546
14 BASIN KANUNU - 5187 34257
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 17650
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 14995
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 12403
18 BELEDİYE KANUNU 5393 51475
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 16252
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 13821
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 16745
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 13405
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 13750
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 11905
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 15997
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 14639
27 ÇEVRE KANUNU 74301
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 28765
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 18995
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 38445
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 24352
32 DERNEKLER KANUNU 18702
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 21907
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 17158
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 11859
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 12232
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 17769
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 55725
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 32678
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 88878
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 28441
42 İŞ KANUNU - 4857 36118
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 1112
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 11731
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 1938
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 16037
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 20989
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 31925
49 KABAHATLER KANUNU 100074
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 16319

Sayfa 1 / 2