22 Ekim 2018, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 58648
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 29513
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 5051
4 6225 SAYILI TORBA YASA 48140
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 400613
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 24073
7 650 SAYILI KHK 25688
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 65554
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 47995
10 ANAYASA - 2709 45325
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 32860
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 37226
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 15938
14 BASIN KANUNU - 5187 44626
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 23335
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 20144
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 18544
18 BELEDİYE KANUNU 5393 89602
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 25445
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 20110
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 22412
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 18291
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 18721
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 16564
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 20931
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 19668
27 ÇEVRE KANUNU 89677
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 40758
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 23756
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 52270
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 33897
32 DERNEKLER KANUNU 28643
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 28777
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 22123
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 16817
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 17091
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 23558
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 70828
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 41894
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 120490
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 37032
42 İŞ KANUNU - 4857 43681
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 4557
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 16222
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 5627
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 20588
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 27862
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 40529
49 KABAHATLER KANUNU 129028
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 22261

Sayfa 1 / 2