17 Aralık 2018, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 60304
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 32849
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 5691
4 6225 SAYILI TORBA YASA 49034
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 412276
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 24728
7 650 SAYILI KHK 26263
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 66993
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 48860
10 ANAYASA - 2709 45991
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 33321
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 37698
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 16284
14 BASIN KANUNU - 5187 45531
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 23787
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 20496
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 18966
18 BELEDİYE KANUNU 5393 91619
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 26108
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 20595
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 22831
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 18705
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 19110
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 16986
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 21339
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 20105
27 ÇEVRE KANUNU 91572
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 44389
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 24163
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 53308
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 34840
32 DERNEKLER KANUNU 29595
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 29599
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 22520
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 17176
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 17483
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 24044
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 72121
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 42641
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 124213
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 37672
42 İŞ KANUNU - 4857 44202
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 4901
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 16578
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 6078
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 20923
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 28418
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 41117
49 KABAHATLER KANUNU 130731
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 22688

Sayfa 1 / 2