21 Ocak 2020, Salı
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 68018
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 67639
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 10469
4 6225 SAYILI TORBA YASA 56072
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 499559
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 29818
7 650 SAYILI KHK 30643
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 77050
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 53624
10 ANAYASA - 2709 50219
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 36825
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 41060
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 19138
14 BASIN KANUNU - 5187 53132
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 27039
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23360
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 22123
18 BELEDİYE KANUNU 5393 102144
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 30107
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 24567
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 26088
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 21975
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 22177
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 20197
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 24225
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 23523
27 ÇEVRE KANUNU 102385
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 169336
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 27948
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 64961
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 42702
32 DERNEKLER KANUNU 45577
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 35834
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 26029
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 20353
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 20950
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 29563
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 83212
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 48152
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 183116
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 42560
42 İŞ KANUNU - 4857 48114
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8042
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 19648
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 9656
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 24615
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 32744
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 45404
49 KABAHATLER KANUNU 147696
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 26207

Sayfa 1 / 2