20 Ağustos 2018, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 57279
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 26728
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 4411
4 6225 SAYILI TORBA YASA 47211
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 392282
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 23427
7 650 SAYILI KHK 25059
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 64245
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 46954
10 ANAYASA - 2709 44516
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 32268
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 36616
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 15499
14 BASIN KANUNU - 5187 43612
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 22851
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 19725
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 18008
18 BELEDİYE KANUNU 5393 87437
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 24679
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 19515
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 21933
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 17825
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 18251
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 16104
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 20480
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 19160
27 ÇEVRE KANUNU 88273
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 39347
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 23326
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 47940
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 32872
32 DERNEKLER KANUNU 27702
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 27933
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 21692
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 16381
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 16645
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 22954
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 69153
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 40989
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 118003
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 36275
42 İŞ KANUNU - 4857 43024
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 4150
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 15776
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 5164
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 20179
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 27200
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 39696
49 KABAHATLER KANUNU 127275
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 21760

Sayfa 1 / 2