21 Şubat 2018, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 52087
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 21216
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 2447
4 6225 SAYILI TORBA YASA 44204
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 359766
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 21184
7 650 SAYILI KHK 22809
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 60185
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 44044
10 ANAYASA - 2709 41903
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 30156
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 34194
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 14034
14 BASIN KANUNU - 5187 40294
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 21150
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 18076
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 15867
18 BELEDİYE KANUNU 5393 81134
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 22503
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 17651
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 20334
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 16276
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 16573
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 14559
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 18824
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 17462
27 ÇEVRE KANUNU 84290
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 35827
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 21872
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 45048
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 29943
32 DERNEKLER KANUNU 24575
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 25598
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 20112
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 14705
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 15110
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 20835
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 65175
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 38288
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 109425
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 33813
42 İŞ KANUNU - 4857 40920
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2921
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 14310
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 3849
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 18789
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 24811
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 37256
49 KABAHATLER KANUNU 122409
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 20096

Sayfa 1 / 2