19 Nisan 2019, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 63507
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 42463
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 7354
4 6225 SAYILI TORBA YASA 51471
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 436364
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 26291
7 650 SAYILI KHK 27597
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 70063
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 50546
10 ANAYASA - 2709 47450
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 34383
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 38868
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 17203
14 BASIN KANUNU - 5187 48985
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 24891
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 21416
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 20026
18 BELEDİYE KANUNU 5393 95924
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 27587
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 21974
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 23880
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 19706
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 20082
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 17996
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 22266
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 21178
27 ÇEVRE KANUNU 96043
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 63060
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 25314
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 55714
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 37373
32 DERNEKLER KANUNU 32161
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 31548
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 23676
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 18187
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 18589
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 25468
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 75551
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 44584
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 136127
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 39138
42 İŞ KANUNU - 4857 45508
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 5883
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 17542
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 7210
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 21887
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 29951
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 42600
49 KABAHATLER KANUNU 135210
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 23761

Sayfa 1 / 2