22 Haziran 2018, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 55945
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 24699
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 3889
4 6225 SAYILI TORBA YASA 46253
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 386605
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 22818
7 650 SAYILI KHK 24394
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 63158
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 46168
10 ANAYASA - 2709 43783
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 31688
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 35927
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 15127
14 BASIN KANUNU - 5187 42862
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 22414
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 19270
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 17386
18 BELEDİYE KANUNU 5393 85763
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 24187
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 19052
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 21515
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 17396
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 17882
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 15715
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 20028
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 18704
27 ÇEVRE KANUNU 87351
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 38402
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 22950
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 47308
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 32115
32 DERNEKLER KANUNU 26819
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 27256
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 21305
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 15979
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 16265
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 22378
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 68012
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 40249
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 115722
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 35670
42 İŞ KANUNU - 4857 42457
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 3824
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 15313
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 4803
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 19831
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 26426
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 38962
49 KABAHATLER KANUNU 125974
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 21321

Sayfa 1 / 2