16 Ekim 2019, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 66309
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 56964
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 9332
4 6225 SAYILI TORBA YASA 54525
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 473151
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 28442
7 650 SAYILI KHK 29529
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 74311
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 52481
10 ANAYASA - 2709 49246
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 35966
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 40285
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 18413
14 BASIN KANUNU - 5187 51273
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 26280
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 22652
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 21360
18 BELEDİYE KANUNU 5393 100226
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 29279
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 23599
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 25298
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 21145
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 21444
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 19374
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 23547
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 22712
27 ÇEVRE KANUNU 99909
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 120779
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 26914
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 62945
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 40564
32 DERNEKLER KANUNU 39067
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 34290
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 25163
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 19588
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 20062
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 28300
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 80793
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 46876
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 160932
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 41185
42 İŞ KANUNU - 4857 47189
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7223
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 18913
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 8889
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 23861
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 31750
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 44445
49 KABAHATLER KANUNU 144091
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 25332

Sayfa 1 / 2