24 Ağustos 2019, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 65499
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 52206
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 8738
4 6225 SAYILI TORBA YASA 53687
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 463092
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 27771
7 650 SAYILI KHK 28949
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 72976
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 51896
10 ANAYASA - 2709 48710
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 35501
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 39842
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 18040
14 BASIN KANUNU - 5187 50567
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 25860
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 22275
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 20967
18 BELEDİYE KANUNU 5393 99227
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 28834
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 23094
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 24867
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 20717
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 21047
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 18956
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 23161
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 22296
27 ÇEVRE KANUNU 98801
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 99879
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 26421
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 58313
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 39509
32 DERNEKLER KANUNU 36698
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 33472
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 24710
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 19167
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 19637
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 27539
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 79413
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 46206
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 152697
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 40592
42 İŞ KANUNU - 4857 46710
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6836
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 18526
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 8409
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 22798
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 31244
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 43937
49 KABAHATLER KANUNU 141647
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 24850

Sayfa 1 / 2