07 Aralık 2019, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 67288
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 62566
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 9959
4 6225 SAYILI TORBA YASA 55359
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 487856
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 29174
7 650 SAYILI KHK 30096
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 75777
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 53072
10 ANAYASA - 2709 49741
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 36408
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 40682
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 18782
14 BASIN KANUNU - 5187 52076
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 26684
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23020
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 21762
18 BELEDİYE KANUNU 5393 101169
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 29714
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 24114
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 25710
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 21581
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 21838
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 19798
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 23910
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 23129
27 ÇEVRE KANUNU 101139
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 148886
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 27471
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 64106
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 41619
32 DERNEKLER KANUNU 42234
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 35112
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 25622
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 19985
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 20497
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 28942
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 82073
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 47524
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 172862
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 41918
42 İŞ KANUNU - 4857 47667
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 7647
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 19302
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 9277
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 24251
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 32257
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 44919
49 KABAHATLER KANUNU 146103
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 25794

Sayfa 1 / 2