18 Ekim 2018, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 9357
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 8296
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 22698
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 74511