16 Haziran 2019, Pazar
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 11192
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 10174
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 32494
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 93792