16 Aralık 2018, Pazar
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 9807
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 8740
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 25587
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 79481