15 Ağustos 2018, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 8922
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 7923
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 21160
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 71677