15 Aralık 2019, Pazar
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 12443
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 11477
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 38051
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 105353