19 Şubat 2019, Salı
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 10383
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 9267
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 27772
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 84117