20 Şubat 2020, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 12995
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 11944
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 39947
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 109476