27 Ocak 2020, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 68087
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 68155
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 10527
4 6225 SAYILI TORBA YASA 56162
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 500573
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 29909
7 650 SAYILI KHK 30705
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 77201
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 53695
10 ANAYASA - 2709 50275
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 36868
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 41105
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 19182
14 BASIN KANUNU - 5187 53281
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 27090
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23405
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 22164
18 BELEDİYE KANUNU 5393 102285
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 30155
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 24627
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 26132
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 22020
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 22217
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 20241
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 24264
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 23572
27 ÇEVRE KANUNU 102465
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 171595
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 28009
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 65028
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 42809
32 DERNEKLER KANUNU 46013
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 35922
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 26077
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 20406
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 21000
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 29639
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 83354
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 48220
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 184230
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 42678
42 İŞ KANUNU - 4857 48181
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8088
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 19693
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 9709
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 24672
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 32801
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 45471
49 KABAHATLER KANUNU 147876
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 26251

Sayfa 1 / 2