16 Ocak 2019, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 61175
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 34583
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6093
4 6225 SAYILI TORBA YASA 49671
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 418776
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 25148
7 650 SAYILI KHK 26628
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 67700
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 49342
10 ANAYASA - 2709 46413
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 33622
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 38029
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 16534
14 BASIN KANUNU - 5187 46091
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 24101
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 20755
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 19247
18 BELEDİYE KANUNU 5393 92664
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 26496
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 20901
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 23098
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 18995
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 19373
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 17258
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 21605
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 20417
27 ÇEVRE KANUNU 92875
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 47363
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 24463
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 53823
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 35533
32 DERNEKLER KANUNU 30142
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 30124
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 22831
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 17447
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 17787
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 24378
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 72903
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 43125
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 126713
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 38060
42 İŞ KANUNU - 4857 44554
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 5190
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 16843
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 6366
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 21188
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 28822
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 41479
49 KABAHATLER KANUNU 131760
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 22972

Sayfa 1 / 2