20 Şubat 2018, Salı
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 52074
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 21198
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 2437
4 6225 SAYILI TORBA YASA 44195
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 359693
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 21179
7 650 SAYILI KHK 22804
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 60175
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 44031
10 ANAYASA - 2709 41898
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 30153
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 34190
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 14029
14 BASIN KANUNU - 5187 40287
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 21145
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 18065
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 15863
18 BELEDİYE KANUNU 5393 81120
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 22498
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 17649
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 20331
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 16274
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 16571
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 14556
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 18822
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 17460
27 ÇEVRE KANUNU 84281
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 35813
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 21866
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 45043
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 29937
32 DERNEKLER KANUNU 24565
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 25588
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 20110
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 14702
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 15105
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 20830
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 65160
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 38281
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 109389
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 33804
42 İŞ KANUNU - 4857 40916
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2919
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 14305
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 3844
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 18785
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 24804
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 37253
49 KABAHATLER KANUNU 122394
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 20091

Sayfa 1 / 2