24 Eylül 2018, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 58038
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 27962
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 4750
4 6225 SAYILI TORBA YASA 47707
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 396337
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 23752
7 650 SAYILI KHK 25392
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 64959
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 47530
10 ANAYASA - 2709 44958
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 32611
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 36967
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 15760
14 BASIN KANUNU - 5187 44175
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 23122
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 19947
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 18307
18 BELEDİYE KANUNU 5393 88707
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 25055
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 19852
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 22176
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 18084
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 18523
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 16367
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 20750
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 19447
27 ÇEVRE KANUNU 88994
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 39999
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 23560
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 48493
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 33422
32 DERNEKLER KANUNU 28234
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 28397
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 21938
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 16630
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 16890
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 23321
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 69868
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 41466
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 119208
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 36692
42 İŞ KANUNU - 4857 43381
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 4370
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 16032
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 5411
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 20409
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 27599
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 40200
49 KABAHATLER KANUNU 128210
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 22014

Sayfa 1 / 2