18 Temmuz 2018, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 56410
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 25314
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 4083
4 6225 SAYILI TORBA YASA 46577
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 389499
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 23057
7 650 SAYILI KHK 24632
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 63605
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 46494
10 ANAYASA - 2709 44082
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 31865
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 36145
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 15271
14 BASIN KANUNU - 5187 43158
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 22575
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 19465
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 17595
18 BELEDİYE KANUNU 5393 86444
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 24387
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 19237
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 21705
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 17567
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 18038
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 15868
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 20190
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 18885
27 ÇEVRE KANUNU 87749
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 38811
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 23111
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 47518
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 32430
32 DERNEKLER KANUNU 27182
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 27537
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 21456
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 16130
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 16419
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 22590
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 68472
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 40508
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 116776
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 35930
42 İŞ KANUNU - 4857 42692
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 3945
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 15470
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 4954
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 19961
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 26675
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 39225
49 KABAHATLER KANUNU 126590
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 21497

Sayfa 1 / 2