22 Nisan 2018, Pazar
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 54415
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 23204
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 3271
4 6225 SAYILI TORBA YASA 45349
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 370485
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 22092
7 650 SAYILI KHK 23680
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 61620
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 45080
10 ANAYASA - 2709 42890
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 30995
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 35191
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 14625
14 BASIN KANUNU - 5187 41699
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 21794
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 18740
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 16757
18 BELEDİYE KANUNU 5393 83834
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 23492
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 18312
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 20921
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 16835
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 17141
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 15153
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 19413
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 18067
27 ÇEVRE KANUNU 85764
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 36974
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 22433
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 46262
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 31004
32 DERNEKLER KANUNU 25796
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 26415
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 20672
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 15366
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 15646
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 21541
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 66807
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 39263
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 112217
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 34693
42 İŞ KANUNU - 4857 41766
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 3431
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 14857
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 4384
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 19265
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 25803
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 38217
49 KABAHATLER KANUNU 124238
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 20755

Sayfa 1 / 2