18 Mart 2019, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 62775
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 38599
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945
4 6225 SAYILI TORBA YASA 50841
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 428716
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 25869
7 650 SAYILI KHK 27240
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 69216
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 50157
10 ANAYASA - 2709 47115
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 34104
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 38592
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 16960
14 BASIN KANUNU - 5187 48436
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 24605
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 21168
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 19737
18 BELEDİYE KANUNU 5393 94480
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 27177
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 21680
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 23627
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 19444
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 19824
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 17748
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 22023
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 20914
27 ÇEVRE KANUNU 94915
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 55394
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 25008
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 54572
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 36693
32 DERNEKLER KANUNU 31428
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 31028
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 23364
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 17905
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 18278
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 25046
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 74555
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 44084
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 132223
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 38735
42 İŞ KANUNU - 4857 45187
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 5642
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 17280
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 6900
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 21627
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 29565
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 42212
49 KABAHATLER KANUNU 134035
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 23469

Sayfa 1 / 2