20 Nisan 2018, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 54365
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 23166
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 3249
4 6225 SAYILI TORBA YASA 45318
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 370133
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 22066
7 650 SAYILI KHK 23661
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 61587
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 45048
10 ANAYASA - 2709 42855
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 30972
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 35167
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 14609
14 BASIN KANUNU - 5187 41665
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 21778
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 18726
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 16733
18 BELEDİYE KANUNU 5393 83780
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 23469
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 18291
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 20899
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 16805
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 17120
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 15127
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 19391
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 18041
27 ÇEVRE KANUNU 85724
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 36939
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 22409
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 46228
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 30964
32 DERNEKLER KANUNU 25747
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 26387
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 20648
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 15348
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 15624
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 21519
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 66772
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 39235
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 112085
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 34666
42 İŞ KANUNU - 4857 41744
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 3412
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 14841
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 4370
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 19245
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 25782
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 38196
49 KABAHATLER KANUNU 124193
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 20732

Sayfa 1 / 2