19 Ocak 2018, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 49995
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 20498
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 2124
4 6225 SAYILI TORBA YASA 43738
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 355413
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 20890
7 650 SAYILI KHK 22488
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 59316
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 43444
10 ANAYASA - 2709 41395
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29862
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 33880
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 13843
14 BASIN KANUNU - 5187 39762
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 20765
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 17759
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 15551
18 BELEDİYE KANUNU 5393 79733
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 22015
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 17383
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 20079
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 16039
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 16330
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 14326
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 18566
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 17216
27 ÇEVRE KANUNU 83794
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 35172
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 21531
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 44664
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 29366
32 DERNEKLER KANUNU 24083
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 25172
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 19859
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 14417
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 14841
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 20494
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 64496
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 37744
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 107878
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 33338
42 İŞ KANUNU - 4857 40598
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 2748
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 14023
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 3674
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 18461
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 24487
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 36865
49 KABAHATLER KANUNU 121012
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 19814

Sayfa 1 / 2