26 Eylül 2018, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 58085
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 28084
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 4778
4 6225 SAYILI TORBA YASA 47750
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 396714
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 23774
7 650 SAYILI KHK 25410
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 65012
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 47568
10 ANAYASA - 2709 44987
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 32635
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 36991
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 15772
14 BASIN KANUNU - 5187 44215
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 23139
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 19962
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 18328
18 BELEDİYE KANUNU 5393 88813
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 25085
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 19869
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 22199
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 18099
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 18535
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 16382
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 20762
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 19463
27 ÇEVRE KANUNU 89066
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 40042
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 23572
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 48974
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 33467
32 DERNEKLER KANUNU 28263
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 28432
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 21957
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 16643
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 16904
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 23337
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 69932
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 41496
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 119321
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 36720
42 İŞ KANUNU - 4857 43411
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 4388
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 16051
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 5427
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 20425
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 27625
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 40235
49 KABAHATLER KANUNU 128296
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 22032

Sayfa 1 / 2