21 Şubat 2019, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 62149
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 36783
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6578
4 6225 SAYILI TORBA YASA 50331
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 424052
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 25567
7 650 SAYILI KHK 26990
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 68586
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 49813
10 ANAYASA - 2709 46831
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 33905
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 38373
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 16773
14 BASIN KANUNU - 5187 47352
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 24389
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 20995
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 19517
18 BELEDİYE KANUNU 5393 93795
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 26921
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 21229
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 23402
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 19272
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 19643
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 17539
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 21848
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 20724
27 ÇEVRE KANUNU 93989
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 51400
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 24758
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 54204
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 36159
32 DERNEKLER KANUNU 30901
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 30642
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 23146
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 17707
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 18073
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 24754
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 73767
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 43660
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 129863
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 38444
42 İŞ KANUNU - 4857 44905
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 5454
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 17102
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 6661
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 21432
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 29251
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 41895
49 KABAHATLER KANUNU 133060
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 23252

Sayfa 1 / 2