Yönerge

# Adı Tarih Detay
1 Türk Tabipleri Birliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulları Eşgüdüm Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik 29.03.2022
2 Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Çalışma Grupları Yönergesi 29.03.2022