Uzaktan Tıp Eğitimi Sağlık Hizmetlerinin Geleceğini Olumsuz Etkiler

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük hasara neden olan depremlerin ardından Yükseköğretim Kurulu, depremzedelerin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği gerekçesiyle üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini duyurdu.

Pandemi döneminde iki yıl yaşadığımız uzaktan eğitim deneyimi tıp eğitiminde büyük sorunlara yol açmıştır. Depremzede yurttaşlarımızın öncelikle kamunun misafirhanelerine, öğretmenevlerine, diğer kentlerdeki oteller ve tatil köylerine yerleştirilmesi düşünülmelidir.

Eğitime makul bir süre (iki hafta-bir ay gibi) ara verilmesi, sınavların ertelenmesi uygun olabilir. Ancak eğitime ara verilen dönemde de yurtların boşaltılmaması, depremden etkilenen öğrencilerin barınma, beslenme ve psikososyal destek gereksinimlerinin karşılanması gerekir. Barınma sorunu bulunan, aileleri ve yakınlarını kaybeden öğrenci ve öğretim üyelerinin uzaktan eğitimi sağlayacak altyapıyı ve ortamı yaratmaları da mümkün görünmemektedir.

Öğrencilerin deprem bölgelerinden ve ortamından bir an önce çıkarak yaşadıkları illerin dışında okudukları üniversitelere dönmeleri, arkadaşlarıyla dayanışmaları onların fiziksel ve ruhsal sağlıkları için de çok önemlidir.

Deprem bölgesindeki üniversitelerin öğrencileri depremden zarar görmemiş üniversitelere misafir öğrenci olarak alınıp bahar dönemi eğitimine buralarda devam edebilirler.

Tüm Türkiye’ye yönelik kararlar almadan depremden etkilenen öğrencilere dönem izni, kayıt dondurma hakkı gibi çözümler üretilebilir.

Tıp eğitimi başta olma üzere sağlık bilimleri eğitiminin uzaktan yapılması onarılmaz hatalara, eksikliklere ve gelecekte nitelikli bir sağlık hizmeti sunumuna da engel olacaktır. Türk Tabipleri Birliği olarak YÖK’ün bu karardan bir an önce dönmesini ve yüz yüze eğitimden vazgeçilmemesini istiyoruz. 

Türk Tabipleri Birliği Tıp Eğitimi Kolu

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Akademik Geriatri Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Çocuk Nefroloji Derneği

Çocuk Romatoloji Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Patoloji Dernekleri Federasyonu

Rejyonal Anestezi Derneği

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği

Türk Algoloji Ağrı Derneği

Türk Anatomi̇ ve Kli̇ni̇k Anatomi̇ Derneği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Gastroenteroloji Derneği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Türk Hematoloji Derneği

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Türk İmmünoloji Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Kardiyoloji Derneği

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıklar

Türk Nöroloji Derneği

Türk Nöroradyoloji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Pediatri Kurumu ve Çocuk Alerji ve Astım Akademisi

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Türk Toraks Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türkiye Romatoloji Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

Ürolojik Cerrahi Derneği