TTB UDEK Deprem Sonrası Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

6 Şubat 2023 günü merkezi Kahramanmaraş olan ve bölgedeki 10 ili etkileyen depremler sonrası 7 Şubat 2023 akşamı TTB UDEK ve TTB Merkez Konseyi üyeleri çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya TTB UDEK Genel Sekreteri Dr. Funda Barlık, TTB UDEK Yürütme Kurulu üyesi Dr. İrem Yıldız, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin, UDEK üyesi 19 dernekten 24 temsilci katıldı.

Dr. Vedat Bulut yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Dr. Ali İhsan Ökten bölgeden bilgileri aktardı ve deprem yardımları ve kurtarma çalışmalarındaki yetersizlikleri anlattı. Dr. Funda Barlık gündem hakkında bilgi verdi.

Türk Radyoloji Derneği’nden Dr. Şebnem Örgüç, dernek yönetiminin Sağlık Bakanlığı ile iletişim kurduğunu, gönüllü üyelerinin deprem bölgesindeki hastanelerden radyolojik görüntüleri uzaktan değerlendirdiklerini ve ilk gün 1500 kadar rapor yazıldığını aktardı.

Adli Tıp Uzmanları Derneği’nden Ahmet Hilal, derneğin ölülerin kimliklendirilmesi konusunda rehber yayınladığını söyledi. Bölgeye adli tıp uzmanlarının Adli Tıp Kurumu tarafından görevlendirildiğini, ancak sayılarının yetersiz olduğunu, çok sayıda gönüllü adli tıp uzmanının görevlendirilmeyi beklediğini belirtti.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’nden Dr. Kürşat Bozkurt derneklerine gelen bağışlar olduğunu, özel bir firmadan uçak temin ettiklerini, İBB’nin ilaç/tıbbi malzeme ve yiyecek yardımının bu uçakla 8 Şubat sabahı deprem bölgesine gideceğini ifade etti.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nden Dr. Erdem Birgül, aile hekimleri uzmanlığının orta ve uzun vadeli gereksinimlerin karşılanmasında, durum tespitleri ve taramalarda yarar sağlayabileceğini belirtti.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nden Dr. Emre Mutlu psikososyal destek için broşürler hazırladıklarını, bölgede desteğe de hazır olduklarını belirtti.

Katılan dernek temsilcileri bilgilendirmeler yaptı ve destek ve dayanışmalarını ifade ettiler.  Yurtdışından ve yurtiçinden nakdi destekler görüşüldü. İzlenecek bürokratik süreç ve hukuki konuda bilgiler aktarıldı. Sağlık Bakanlığının böyle bir dönemde işbirliğine gitmemesi eleştirildi.