UDEK Yürütme Kurulu Asistan ve Genç Uzman Hekimlerle Buluştu.

12 Nisan 2022 tarihinde TTB UDEK Yürütme Kurulu, uzmanlık derneklerinden asistan ve genç uzman hekim temsilcilerinden oluşan bir grupla çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi. 46 uzmanlık derneğinden  110 katılımcının olduğu toplantının açılış konuşmasını UDEK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Umut Akyol yaptı. UDEK yapısı, tarihçesi ve çalışma şekli hakkında bilgi veren Akyol, genç meslektaşlarımızın da kurullarda temsil edilmesinin önemini vurguladı. UDEK Genel Sekreteri Prof. Dr. Funda Barlık, UDEK İkinci Başkanı Prof. Dr. Orhan Odabaşı, UDEK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Öğr. Üyesi İrem Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Filiz Ak da söz alarak grubu selamladılar.

 UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekim Çalışma Grubu’nun oluşturulabilmesi için bir öncül olarak düşünülen toplantıda, katılımcılar uzmanlık eğitimi ve sonrasındaki sorunlarından, beklentilerinden söz ettiler. Cerrahi, Dahili ve Temel Bilimlerden katılan gönüllülerden sekiz kişilik bir Yürütme Kurulu oluşturuldu.  Yürütme Kurulu’na katılan temsilciler: Dr. Süleyman Erol (Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği), Dr. Hüseyin Tepetam (Türk Radyasyon Onlolojisi Derneği), Dr. Cemile Özdemir (Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu), Dr. Mahmut Topbaş (Türk Klinik Biyokimya Derneği), Dr. Örsan Deniz Urgun (Türk Kardiyoloji Derneği), Dr. Sahinur Aycan Alkan (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği), Dr. Seha Saygılı (Türk Pediatri Kurumu Derneği), Dr. Kamuran Uluç (Türk Yoğun Bakım Derneği).  Oluşan Yürütme Kurulu çalışma yönergesi hazırlama görevini aldı. İletişimin sosyal medya ve mail ortamında sürdürülmesi, en kısa sürede yeniden bir araya gelinmesi kararlaştırılarak iyi dileklerle toplantı sona erdi.