Uzmanlık Eğitiminde Niteliği Düşürerek Sayıyı Artırmak Çözüm Değildir.

18 Mart 2022 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ‘de Sağlık Bakanlığı asistan hekim kadro sayısında değişikliğe gidildiği görülmüştür. Tıpta Uzmanlık Sınavı kadrolarının ve sınav sayısının artırılmasının Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun gündeminde de olduğu bilinmektedir. Tıpta uzmanlık eğitiminde belirleyici olan, alandaki uzman hekim ihtiyacı ve eğitim veren kurumların alt yapısıdır. Uzun döneme yayılan bir planlama gerektiren uzmanlık eğitiminde strateji ya da politika değişiklikleri eğitimi veren kurumların alt yapıları, eğitici sayı ve yeterlikleri, alanın gereksinimleri dikkate alınmadan yapılamaz. Her biri kendi alanlarının önemli bileşenleri olan uzmanlık dernekleri, asistan hekim sayısında bu şekilde plansız bir artışın eğitimin niteliğini düşüreceğinden, tıpkı hızla açılan alt yapısı yetersiz tıp fakülteleri gibi mesleğe, bireylerin ve toplumun, gelecek nesillerin sağlığına zarar vereceğinden kaygı duymaktadır.


Bizler TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu, UDEK üyesi uzmanlık dernekleri ve tıpta uzmanlık yeterlik kurulları olarak toplumun gereksinimini karşılayacak nitelik ve sayıda uzman hekim yetişmesi için planlama, uygulamada katkı vermeye hazır olduğumuzu belirtir, yetkilileri bu konuda sorumlu davranmaya davet ederiz.

UDEK Yürütme Kurulu