TTB UDEK’ten Ortak Açıklama

HEKİMLİK YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ!

 

Bizler Bergamalı Galenos ile İstanköylü Hipokrat’ın bilimsel temelini attığı bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız.

Anayasa ve yasalara göre kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olarak kurulmuş ve devlet hiyerarşisi altında bulunmayan özerk bir kuruluş olan Türk Tabipleri Birliği, toplum sağlığını koruma görevini yerine getirirken her zaman bilimi rehber almıştır.

Pandemi sürecinde insanlarımızı, meslektaşlarımızı yitirdik. Çok zor koşullarda çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Toplumun doğru bilgilendirilmesinin, sürecin şeffaf yürütülmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz.

Geliştirilme çalışmalarından sevinç duyduğumuz, yerli Covid-19 aşısı olarak acil kullanım onayı aldığı açıklanan Turkovac’ın etkinliği ile ilgili bilimsel çalışma sonuçlarının bilim dünyası ve kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılmasını acilen bekliyoruz. Ortak beklenti ve kaygılarımızı dile getiren Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin görev ve sorumluluk bilinciyle halkımızı aydınlatma görevini yerine getirdiğini paylaşmak istiyoruz.

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu üyesi Tıpta Uzmanlık Dernekleri olarak toplumun sağlığı için bilimsel doğruları savunmaya devam edeceğiz.

 

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Türk Cerrahi Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Türk İmmünoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Toraks Derneği

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği