TTB-UDEK`ten Derneklere Çağrı !

            COVID-19 küresel salgınının ortadan kaldırılması için en etkili mücadele aracı olan aşılamada kritik bir döneme girilmiştir. Yaz döneminin sona ermesi ile orta öğretim ve üniversitelerin açılması, toplumsal hareketliliğin artması, kişisel korunma tedbirlerine uyulmaması ve aşılama oranlarının tama yakın uygulanamaması nedeniyle vaka sayılarında bir artış gözlenmektedir. Hali hazırda 18 yaş üstü erişkin nüfusun yaklaşık %75’inin 2 doz Covid19 aşılaması tamamlanmış olmakla birlikte, toplumsal bağışıklığı kazanılabilmesi için toplumda geniş ölçekli bir aşılama çalışmalarını artan bir yoğunlukla yürütmek şarttır.

            Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK), tıp alanındaki uzmanlık derneklerinin oluşturduğu ve evrensel tıp bilgisine en yetkin düzeyde sahip olan uzmanları bünyesinde barındıran bir oluşum olarak herkesin ayrım gözetmeksizin, ücretsiz, kaliteli, etkili bir aşıya, makul zamanda ve uygun koşullarda ulaşmasının sağlanmasını gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

            UDEK bileşeni olan Uzmanlık Derneklerinin aşılar ve aşılama ile ilgili faaliyetleri toplumun aşı konusunda bilgisinin artması ve halkın güven duygusunun sağlanması için çok önemlidir. Tüm Uzmanlık Derneklerini toplum sağlığı alanındaki öncü rolleri gereği, aşılama konusunda inisiyatif almaya, aşılamanın önemini tekrar vurgulayarak gündemde tutmaya ve aşı hakkında bilgilendirmenin arttırılması, tama yakın benimsenme ve uygulamanın hedeflenmesi için kurumsal ve her bir üyesi ile bireysel çaba göstermeye devam etmeye çağırıyoruz.

            TTB-UDEK Yürütme Kurulu