Türk Tabipleri Birliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu (TUYEK) 21. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB-UDEK-UYEK) 21. Olağan Seçimli Genel Kurulu 5 Haziran 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

26-27 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen TTB 72. Büyük Kongresinde yeni yönetmeliği onaylanarak "Türk Tabipleri Birliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu" (TUYEK) adını alan kurulun, bu yönetmelik değişikliği sonrası ilk Genel Kurulu gerçekleştirilmiş oldu.

Dr. Elif Şen`in oturumu yönettiği Genel Kurul, TTB UDEK Başkanı Dr. Umut Akyol ve UYEK Başkanı Dr. Utku Şenol’un açılış konuşmaları ile başladı.

UYEK Genel Sekreteri Dr. Gülriz Erişgen’in 2019-2020 UDEK-UYEK faaliyetlerini sunmasının ardından UYEK’in geçmiş dönem faaliyetlerini değerlendirmek ve gelecek döneme dair önerilerde bulunmak üzere katılımcılar söz aldı.Genel Kurul’da yapılan seçimler sonucunda aşağıdaki isimler TUYEK Yürütme Kurulu’na seçildi.


Dr. Utku Şenol (Radyoloji Yeterlik Kurulu),
Dr. Orhan Odabaşı (TTB_UDEK Temsilci)
Dr. M. Faik Özçelik (Genel Cerrahi Yeterlik Kurulu),
Dr. Kıvılcım Oğuzülgen (Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu),
Dr. Emel Gönen (Ortopedi ve Travmatoloji Yeterlik Kurulu)
Dr. Cem Oktay (Acil Tıp Yeterlik Kurulu)
Dr AylinYıldırır (Kardiyoloji Yeterlik Kurulu)