Dr. Ertan İskender’e Yapılan Elim Saldırıyı Şiddetle Kınıyoruz.

BASINA VE KAMUOYUNA

SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!

 

“Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi`nde, meslektaşımız Dr. Ertan İskender, sahte rapor düzenlemediği için, poliklinikte hastası tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.”

Bizler Uzmanlık Dernekleri olarak, kamuoyuna belirtmek isteriz ki;

Her gün, ülkenin her yerinde, hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, muayenehanelerde hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalıyoruz.

Sağlıktaki şiddet eğilimini önce inkâr eden, ardından şiddetin mağduru hekimleri ve sağlık çalışanlarını suçlayan idareciler; olaylar yılda en az bir hekim ya da sağlık çalışanının ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına ve binlercesinin sözlü ya da fiili tacizine dönüşünce şekilsel ve kararlılık içermeyen adımlarla oyalama yoluna gittiler.

Olmayan hastaya ilaç yazılmasını, saptanmayan hastalığa tedavi uygulanmasını, gerekmeyen raporun verilmesini, istediği her ilacın reçete edilmesini istemekle kalmayıp usulsüz ve etik dışı talebinin karşılanmaması durumunda şiddete başvuran binlerce insan, sıradan, karşılıklı bir kavgaya karışmış gibi muamele gördü. Acil servisleri savaş alanına çeviren, acil servis içerisinde cinayet işlenebilen, sağlık çalışanlarının yanı sıra sedyede yatan hastaların bile ölümüne yol açan bir cinnet ortamı sıradanlaştı.

Bizler meslektaşımız Dr. Ertan İskender’e geçmiş olsun dileklerimizi iletirken hem saldırıda bulunan ve hem de bu duruma düşürenleri de şiddetle kınıyoruz.

Herhangi bir hastane ortamında sözel ya da fiili şiddete hiç kimsenin kalkışamayacağı, şiddete sıfır tolerans gösterileceğine dair caydırıcı, sonuç alıcı ve somut adımların atılmasının bir zorunluluk olduğunu tekrar ve tekrar vurguluyoruz.

 

Türk Tabipleri Birliği

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Türk Biyokimya Derneği

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği 

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Türkiye Biyoetik Derneği

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Romatoloji Derneği

Türk Toraks Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Türk Nöroloji Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği 

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği