TTB-UYEK Genel Kurulu 6 Mayıs’ta yapılıyor.

TTB-UYEK II.Genel Kurulu seçimli olarak Ankara'da TTB Merkez Konsey binasında yapılacaktır. Genel Kurul gündemi ve çağrısı üyelere 5 Nisan'da gönderilecektir.