TTB, Dünya Tabipler Birliği’nin WCEA ile oluşturdukları çevrim içi eğitim platformunun üyelerimize açılması için anlaşma imzaladı

Sizlere üyelerinizin önemli bir uluslararası eğitim platformuna ücretsiz olarak ulaşarak çok değişik bir yelpazede hazırlanmış çevrim içi kurslara ulaşabilecekleri müjdesini vermekten mutluyuz.

Türk Tabipleri Birliği, üyesi olduğu Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) The World Continuing Education  Alliance (WCEA) ile birlikte oluşturdukları çok geniş ve kapsamlı çevrim içi (sanal) eğitim platformunun üyelerimize açılması için bir anlaşma imzaladı.

TTB UDEK olarak derneklerimize üye meslektaşlarımızın bu hizmetten yararlanabilmesi için TTB’den olur almış durumdayız.

Bu platformun amacı hem saygın tıp kuruluşlarınca hazırlanmış binden fazla modül ile eğitim sunmak, hem de üye birliklerin kendi eğitimlerini geliştirerek ve üyelerine sunmalarını özendirerek çevrim içi kaliteli tıpta uzmanlık eğitimi ve STE/SMG sağlamaktır. Covid 19 pandemisi ile ilgili olanlar genel ulaşıma açılarak eklenmiştir. Tek tek girilebilen modüller sonundaki sınavları da alarak sertifika/STE-SMG kredisi alabilmek mümkündür. Bu sertifikaların TTB kredilendirme sistemi içerisinde kredilendirilebilmesi için de çalışmalarımız sürmektedir.

Bu modüllere belirlenen koşullara uygun olmak koşulu ile sizlerden gelecek Türkçe veya İngilizce modüllerin eklenmesi mümkün olacaktır. Modüllerin platformda yayımlanabilmesi için asgari olarak belli bir formata sahip olması gerekmektedir:

1-Kursun/dersin tanımı

2-Öğrenim kazanımları

3-Yazar/eğiticilerin kimlik ve nitelik bilgisinin yer alması istenmektedir.

Derneğiniz tarafından hazırlanmış uygun formattaki modülleri tarafımıza iletmeniz durumunda platforma eklenmesi sağlanacaktır. Verilen bağlantıdan kurs/ders örneklerini görebilirsiniz. 

https://wcea.education/covid/?source_code=WS01&role=Doctor

Halen açılmış durumda olan İngilizce modülleri inceleyerek, alanınız bakımından önemli olduğunu düşündüklerinizin, çevirisini sağladığınız takdirde Türkçe olarak eklenmesi de mümkün olacaktır. Pandeminin yaşamımızı her alanda etkilediği koşullarda bu paylaşımların çok değerli olduğunu düşünüyor, üyelerinize duyurmak ve zenginleştirmek için katkılarınızı bekliyoruz.

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu