16 Ocak 2020 tarihinde kaybettiğimiz Dr.Ali Özyurt anısına TTB-UDEK özel toplantısının ilki bu yıl yapılacaktır

2005-2009 TTB UDEK Genel Sekreteri olarak görev yapmış olan Dr. Ali Özyurt gerek TTB gerek TTB-UDEK ve İstanbul Tabip Odası’nda mezun olduğundan bu yana çok önemli katkılarda bulunmuştur.

Görevlerini her zaman özveriyle yerine getirmiş bir TTB gönüllüsüdür.

16 Ocak’ta 20:30-21:30 saatleri arasında yapılacak etkinliğe katılımınız değerlidir.