KAMUOYUNUN DİKKATİNE! COVID-19 PCR Testi Pozitif Saptanan Tüm Vakaların Açıklanması Neden Gereklidir?

KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

COVID-19 PCR Testi Pozitif Saptanan Tüm Vakaların Açıklanması Neden Gereklidir?

25.11.2020

COVID-19 pandemisinin nasıl yayıldığına, pandeminin ne gibi bir etkiye sahip olduğuna, pandemiye karşı nasıl ilerleme kaydedebileceğimize ve alınan önlemlerin başarılı olup olmadığına dair güvenilir, küresel ve açık veri gerekir. Günlük COVID-19 PCR testi pozitif saptanan tüm vakaların açıklanması gereklidir çünkü:

 1. Pozitif çıkan kişiler belirti göstermese de hastalığı bulaştırdığı için bu sayının bilinmesi önemlidir. Çevremizde her gün kaç kişi hastalığı bulaştırabilir bilinmelidir.
 2. Pozitif vaka sayılarının açıklanması Dünya Sağlık Örgütü’nün talebi ve standartlarıına uyum açısından önemlidir.
 3. Dünyada tüm ülkeler günlük pozitif sayılarını açıklamakta ve herkesçe takip edilebilmektedir.
 4. Pozitif vaka sayılarını açıklamak, günlük virüs saptanan kişi sayısı uluslararası standardına uyumun gereğidir.
 5. Uluslararası camiada ülkemizde pandeminin iyi yönetildiği algısı oluşturması açısından yararlıdır.
 6. Salgının gidişatını (artış/ azalış eğilimi) görmek için salgın eğrileri günlük pozitif vaka sayılarına göre çizilmektedir.
 7. Ülkemizde pandeminin kontrolü için uzmanların illere göre alınan önlemlerin etkililiğini görebilmesini sağlar.
 8. Uzun süren ve zahmetli olan PCR testini uygulayan laboratuvar çalışanları ve evlere giderek numuneler alan ekipler başta olmak üzere sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilerin, yaptıklarının salgını kontrol altına almada işe yaradığını görüp motivasyonlarının yükseltilmesini sağlar.
 9. Pandeminin ilk 4,5 ayındaki uygulamaya uyum açısından pozitif vaka sayıları açıklanmalıdır.
 10. Halkımızın tehlikenin boyutlarını görebilmesini ve riski doğru algılayabilmesini sağlar.
 11. Toplumun alınan tedbirlere daha iyi uyabilmesi için gereklidir.
 12. Halkımızın pandeminin iyi yönetildiğine dair güven duymasını sağlar.

Paylaşılan resmi rakamlara göre bile hızla büyüdüğü görülen, yüksek bulaşıcılığı ile toplumda hızla yayılan, ölümlerin giderek artığı tüm toplumu ilgilendiren böylesi bir salgında vatandaşların DOĞRU BİLGİ EDİNME HAKKI olduğunu bir kez daha vurguluyoruz

Saygılarımızla.

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türkiye Biyoetik Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Patoloji Dernekleri Federasyonu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Türk Gastroenteroloji Derneği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türk Radyoloji Derneği

Türk Nöroşirürji Derneği

Türk Toraks Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türkiye Romatoloji Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği